Bebrene (Bebrenes ciems) savu vārdu ieguvusi no Bebrupītes, kuras krastos tā atrodas. Gan senos laikos, gan vēl joprojām Bebrenes apkārtnē dzīvo daudz bebru. Pirmoreiz rakstos minēta 1562. gadā, bet ir liecības par to, ka Bebrenes apkārtne apdzīvota sākot ar akmens laikmetu.

Mail Space Facebook Instagram RSS

Remontdarbi Bebrenes baznīcā

Bebrenes Romas katoļu baznīcā šobrīd norit pārmaiņas. Lai pasargātu baznīcas sienas no mitruma postījumiem gan tās iekšienē, gan ārpusē tiek veikti nozīmīgi remontdarbi. Pašlaik no baznīcas pamatiem tiek noņemts zemes slānis, ar mēķi izveidot hidroizolāciju. Savukārt baznīcas sienām paredzēts uzlikt mitrumizturīgu apmetumu un atjaunot krāsojumu uz tām. Visi, kam vēlēšanās palīdzēt ar savu darbu ir mīļi gaidīti, jo darba ir daudz un katra palīdzīga roka ir ļoti svarīga. Tāpat gan...

Skatīt visu ierakstu ››

watch Publicēšanas datums: ceturtdiena, 2013 gada 12. septembris
watch Atslēgas vārdi: Remonts, Baznīca

Dažādu projektu realizēšanas darbi šovasar Bebrenē

Bebrenes pagastā uzsākts Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas Pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013 projekts „Veselīga dzīvesveida veicināšana Latvijas un Baltkrievijas pierobežas reģionos”. Projekta saīsinātais nosaukums: „Move for life”. Projekta īstenošanas laiks: 2013.gada 1.marts – 2014.gada 31.augusts. Projekta laikā tiks izveidota 0,95 km gara apgaismota slēpošanas un nūjošanas trase muižas parkā. Iegādāts slēpošanas un nūjošanas aprīkojums un...

Skatīt visu ierakstu ››

watch Publicēšanas datums: ceturtdiena, 2013 gada 6. jūnijs
watch Atslēgas vārdi: Remonts, Parks

Bebrenes dzirnavu atjaunošana veikta

Noslēgušies ES un Ilūkstes novada pašvaldības finansētā projekta ietvaros paredzētie Bebrenes dzirnavu ēkas atjaunošanas darbi. Tālāka Amatniecības un vēstures centra – senlietu krātuves veiksmīga izveide atkarīga no visu bebreniešu aktīvas iesaistīšanās un atbalsta. 2. februārī, Meteņdienas pasākuma noslēgumā, notika atjaunotās dzirnavu ēkas atklāšana. Tradicionālo atklašanas svētku lenti pārgrieza Jānis Strupulis - dzirnavnieks un šo dzirnavu...

Skatīt visu ierakstu ››

watch Publicēšanas datums: pirmdiena, 2013 gada 4. februāris
watch Atslēgas vārdi: Remonts, Pasākumi, Dzirnavas

Atkal jaucam

Skatīt visu ierakstu ››

watch Publicēšanas datums: trešdiena, 2012 gada 7. novembris
watch Atslēgas vārdi: Remonts

Bebrenes Profesionālās vidusskolas un Bebrenes vidusskolas teritoriju labiekārtošana

Projekta mērķis: Labiekārtot Bebrenes profesionālās vidusskolas un Bebrenes vidusskolas teritorijas uzlabojot publiskās infrastruktūras kvalitāti un sekmējot Bebrenes ciema apdzīvotības saglabāšanos. Projektu finansē: ELFLA : 90% no attiecināmām izmaksām Pašvaldības finansējums: 10% Projekta 1. kārtas darbu realizācijas laiks: 2012. gada rudens – 2013. gada pavasaris

Skatīt visu ierakstu ››

watch Publicēšanas datums: pirmdiena, 2012 gada 22. oktobris
watch Atslēgas vārdi: Remonts, Bebrenes vidusskola

Dzirnavu ēkas atjaunošanas darbi

Bebrenes dzirnavu ēkas atjaunošana notiek Latvijas – Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Tūrisma attīstības veicināšana Latgales – Utenas - Vitebskas pārrobežu reģionos” ietvaros. Šoruden projekta laikā dzirnavu ēkai tiks atjaunotas sienas, ieliktas grīdas, uzlikts jumts, atjaunotas durvis un logi. Atjaunošanas darbus finansē Eiropas Savienība un Ilūkstes novada pašvaldība. Dzirnavu ēkā pamazām veidosim Bebrenes Amatniecības un...

Skatīt visu ierakstu ››

watch Publicēšanas datums: piektdiena, 2012 gada 19. oktobris
watch Atslēgas vārdi: Remonts, Dzirnavas

Putnu vērošanas torņa krāsošana

Šovasar Bebrenē biedrība ‘’Dvietes senlejas pagastu apvienība’’ realizēja projektu ‘’Putnu vērošanas torņa saglabāšana dabas parkā ‘’Dvietes paliene’’, kuru finansiāli atbalstīja VAS ‘’Hipotēku un zemes banka’’ Klientu klubs ‘’Mēs paši’’. Projekta mērķis – pēc iespējas ilglaicīgāk saglabāt putnu vērošanas torņa koka konstrukcijas tās apstrādājot ar dabisku lineļļas –...

Skatīt visu ierakstu ››

watch Publicēšanas datums: otrdiena, 2012 gada 4. septembris
watch Atslēgas vārdi: Remonts, Dvietes paliene

Rotaļu un sporta laukuma izveide

Biedrība „Bebrenes nami” īstenoja projektu „Bebrenes publiskā bērnu un jauniešu rotaļu un sporta laukuma izveide un apkārtnes labiekārtošana”. Jau pavasarī sākās darbi un tika uzstādīti rotaļu un vingrošanas elementi, kā arī soliņi, kur atpūsties un pieskatīt savas atvases arī vecākiem. Projekta tiešais mērķis ir izveidot rotaļu laukumu Bebrenes pagastā. Projekta kopējās izmaksas 6725.00 LVL, publiskais finansējums 6052.49 LVL, Ilūkstes novada pašvaldības...

Skatīt visu ierakstu ››

watch Publicēšanas datums: pirmdiena, 2012 gada 16. jūlijs
watch Atslēgas vārdi: Remonts