Bebrene (Bebrenes ciems) savu vārdu ieguvusi no Bebrupītes, kuras krastos tā atrodas. Gan senos laikos, gan vēl joprojām Bebrenes apkārtnē dzīvo daudz bebru. Pirmoreiz rakstos minēta 1562. gadā, bet ir liecības par to, ka Bebrenes apkārtne apdzīvota sākot ar akmens laikmetu.

Mail Space Facebook Instagram RSS

Lielās talkas diena Bebrenē

Šogad Lielās talkas dienā, 30. aprīlī, Bebrenes pagastā bija iespēja darboties divās pagasta rīkotajās talkas vietās - Bebrenes vecajos kapos (Kapukalnā) un Akmeņupes dabas takā. Ilzes ciema kopiena sarīkoja savu talku, kurā ciema centra uzkopšanā iesaistīja lielus un mazus talkotājus. Savukārt jau piektdien “Kaupišķu” kapos pulcējās piederīgie, lai sakoptu kapsētas teritoriju. Bebrenes vecajos kapos piedalījās ne tikai vietējie bebrenieši, bet arī Ukrainas pārstāvji....

Skatīt visu ierakstu ››

watch Publicēšanas datums: pirmdiena, 2022 gada 2. maijs
watch Atslēgas vārdi: Talka

Lielās Talkas diena

Liels paldies visiem, kas šī gada Lielajā Talkas dienā pielika savu roku, lai Bebrene un tās apkārtne kļūtu vēl sakoptāka un skaistāka. Šogad talka nenorisinājās vienoti - katrs varēja izvēlēties savu sakopšanas vietu. Bebrenes pagasta „Cīrulīšu” un „Gundegu” māju iemītnieki parūpējās par savu māju apkārtni, Dvietes palienē tika sakoptas senas māju vietas. Kāds izvēlējās doties garā pastaigā gar pašvaldības ceļiem, piepildot līdzi paņemtos atkritumu...

Skatīt visu ierakstu ››

watch Publicēšanas datums: pirmdiena, 2020 gada 18. maijs
watch Atslēgas vārdi: Talka

Lielā Talka Bebrenē ir notikusi

Lielā Talka 2019 ir notikusi! Paldies visiem Bebrenes un Ilzes iedzīvotājiem, kuri atsaucās uz aicinājumu un aktīvi talkoja. Šogad talkā Bebrenes pagastā piedalījās aptuveni 203 cilvēki. Saulīte staigāja pa zemes virsu un visiem talciniekiem bija labs noskaņojums un darba prieks. Pirmstalkas nedēļā aktīvi darbojās 98 Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas skolēni, skolotāji un tehniskie darbinieki. Talkas laikā tika sakopts sporta laukums un tam piegulošā teritorija, Bebrenes...

Skatīt visu ierakstu ››

watch Publicēšanas datums: svētdiena, 2019 gada 28. aprīlis
watch Atslēgas vārdi: Talka

Pulkā eimu, pulkā teku…

17.oktobra atvasaras diena bija izdevusies, jo gan jaunāki, gan vecāki talcinieki, čaukstot lapām un skanot smiekliem, tikās Labo darbu nedēļas ietvaros jaunizveidotajā Atpūtas vietā pie Bebrenes pagasta pārvaldes ēkas, lai sakoptu tās apkārtni. Bebrenes VP vidusskolas 1.-4.klašu skolēni un skolotājas kopā ar Bebrenes senioru kluba „Sidrabrasa” dalībniecēm veidoja grandiozas dzeltenbrūno lapu kaudzes. Pateicībā par padarīto darbu seniori cienāja talciniekus ar tēju un saldajiem našķiem....

Skatīt visu ierakstu ››

watch Publicēšanas datums: piektdiena, 2018 gada 19. oktobris
watch Atslēgas vārdi: Seniori, Talka

Talka 2018

Lielā Talka 2018 ir aizvadīta. Paldies Bebrenes un Ilzes iedzīvotājiem, kuri bija atsaucīgi un aktīvi talkoja. Šogad talkā piedalījās aptuveni 226 cilvēki. Savākti 152 maisi ar atkritumiem. Pirmstalkas nedēļā aktīvi darbojās 140 Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas skolēni un darbinieki. Talkas laikā tika sakopta skolas ābeļdārza teritorija, sporta laukums un dienesta viesnīcas (upītes krasts un tam piegulošā teritorija) apkārtne. Piektdien mazie Bebrenes bērnudārza ķipari...

Skatīt visu ierakstu ››

watch Publicēšanas datums: trešdiena, 2018 gada 2. maijs
watch Atslēgas vārdi: Talka

Lielā talka 2017 Bebrenē

Visā Latvijā 22. aprīlī notikusi LIELĀ TALKA. Arī Bebrenē un Ilzē pagasta aktīvākie cilvēki darbojās pie sabiedrisko teritoriju uzpošanas un labiekārtošanas. Pirms talkas nedēļā muižas parkā un pie sporta stadiona čakli strādāja 95 Bebrenes VP vidusskolas skolēni ar skolotājiem un skolas tehniskie darbinieki. Savā teritorijā ļoti čakli darbojās arī 22 Bebrenes bērnu dārza bērniņi ar savām audzinātājām un tehniskajiem darbiniekiem. Mūsu senioru kluba ‘’Sidrabrasa’’ 11...

Skatīt visu ierakstu ››

watch Publicēšanas datums: pirmdiena, 2017 gada 24. aprīlis
watch Atslēgas vārdi: Talka

Lielā talka 2016 Bebrenes pagastā

PALDIES visiem aktīvajiem un atsaucīgajiem Bebrenes pagasta ļaudīm, kuri ziedoja savu laiku, darbasparu un enerģiju, lai mūsu pagasts kļūtu vēl skaistāks un sakoptāks! PALDIES, ka darbojāties pie sabiedrisko teritoriju sakārtošanas un labiekārtošanas. Īpašs PALDIES visiem tiem, kuri ziedoja savu sestdienu un talkoja tieši 23. aprīlī līdz ar visu pārējo Latviju! Šajā dienā visaktīvākā rosība bija pamanāma Akmeņupes takā, Ilzes ciemata centrā, pie KS ‘’Tehniskais...

Skatīt visu ierakstu ››

watch Publicēšanas datums: pirmdiena, 2016 gada 25. aprīlis
watch Atslēgas vārdi: Talka

Lielā talka – 2015

Talka Bebrenes pagasta teritorijā pagājusi ļoti rosīgi! Gan 25. aprīlī, gan pagājušajā nedēļā, gan vēl uz priekšdienām, ļaudis aktīvi rosījās un arī vēl turpinās darboties pie apkārtējās vides labiekārtošanas un uzpošanas. Uzsākts darbs pie „Akmeņupes dabas takas” atjaunošanas, kur sestdien darbojās 38 talcinieki. Nedēļas sākumā baznīcas draudzes mājas iedzīvotāji atjaunoja pakāpienus un tiltiņu vienā takas posmā. Arī skola, uzņēmēji un zemnieki ir...

Skatīt visu ierakstu ››

watch Publicēšanas datums: pirmdiena, 2015 gada 27. aprīlis
watch Atslēgas vārdi: Talka