Bebrene (Bebrenes ciems) savu vārdu ieguvusi no Bebrupītes, kuras krastos tā atrodas. Gan senos laikos, gan vēl joprojām Bebrenes apkārtnē dzīvo daudz bebru. Pirmoreiz rakstos minēta 1562. gadā, bet ir liecības par to, ka Bebrenes apkārtne apdzīvota sākot ar akmens laikmetu.

Mail Space Facebook Google Plus RSS

Lielā talka 2017 Bebrenē

Visā Latvijā 22. aprīlī notikusi LIELĀ TALKA. Arī Bebrenē un Ilzē pagasta aktīvākie cilvēki darbojās pie sabiedrisko teritoriju uzpošanas un labiekārtošanas. Pirms talkas nedēļā muižas parkā un pie sporta stadiona čakli strādāja 95 Bebrenes VP vidusskolas skolēni ar skolotājiem un skolas tehniskie darbinieki. Savā teritorijā ļoti čakli darbojās arī 22 Bebrenes bērnu dārza bērniņi ar savām audzinātājām un tehniskajiem darbiniekiem. Mūsu senioru kluba ‘’Sidrabrasa’’ 11...

Skatīt visu ierakstu ››

watch Publicēšanas datums: pirmdiena, 2017 gada 24. aprīlis
watch Atslēgas vārdi: Talka

Lielā talka 2016 Bebrenes pagastā

PALDIES visiem aktīvajiem un atsaucīgajiem Bebrenes pagasta ļaudīm, kuri ziedoja savu laiku, darbasparu un enerģiju, lai mūsu pagasts kļūtu vēl skaistāks un sakoptāks! PALDIES, ka darbojāties pie sabiedrisko teritoriju sakārtošanas un labiekārtošanas. Īpašs PALDIES visiem tiem, kuri ziedoja savu sestdienu un talkoja tieši 23. aprīlī līdz ar visu pārējo Latviju! Šajā dienā visaktīvākā rosība bija pamanāma Akmeņupes takā, Ilzes ciemata centrā, pie KS ‘’Tehniskais...

Skatīt visu ierakstu ››

watch Publicēšanas datums: pirmdiena, 2016 gada 25. aprīlis
watch Atslēgas vārdi: Talka

Lielā talka – 2015

Talka Bebrenes pagasta teritorijā pagājusi ļoti rosīgi! Gan 25. aprīlī, gan pagājušajā nedēļā, gan vēl uz priekšdienām, ļaudis aktīvi rosījās un arī vēl turpinās darboties pie apkārtējās vides labiekārtošanas un uzpošanas. Uzsākts darbs pie „Akmeņupes dabas takas” atjaunošanas, kur sestdien darbojās 38 talcinieki. Nedēļas sākumā baznīcas draudzes mājas iedzīvotāji atjaunoja pakāpienus un tiltiņu vienā takas posmā. Arī skola, uzņēmēji un zemnieki ir...

Skatīt visu ierakstu ››

watch Publicēšanas datums: pirmdiena, 2015 gada 27. aprīlis
watch Atslēgas vārdi: Talka

Talkā paveikti plānotie darbi

25. oktobrī Dvietes palienē notika talka, kuras laikā tika zāģēti krūmi un kritalas koku pudurī ganību aplokā netālu no Putnu salas. Lielie augošie koki un dobumains stumbenis tika saudzēti. Laika apstākļi bija ļoti labvēlīgi - lai gan bija pavēss, visu dienu spīdēja saule. Talkas dalībnieku skaits, salīdzinājumā ar citiem gadiem, nebija liels - 16 cilvēki, tomēr izdevās paveikt visu iecerēto. Talkā piedalījās Bebrenes pagasta iedzīvotāji un zemes īpašnieki, LIFE+ projekta pārstāvji, kā arī citi...

Skatīt visu ierakstu ››

watch Publicēšanas datums: pirmdiena, 2014 gada 27. oktobris
watch Atslēgas vārdi: Dvietes paliene, Talka

LIELĀ TALKA 2014 ir notikusi!

Pateicamies visiem Bebrenes un Ilzes iedzīvotājiem par atsaucību un aktīvo līdzdalību apkārtējās vides sakopšanā un labiekārtošanā. Kopumā šogad talkas laikā tika savākti aptuveni 138 atkritumu maisi un talkā piedalījās gandrīz 249 cilvēki. Interesanti, ka strādāt gribētāji pat negaidīja Lielās talkas dienu, lai uzsāktu apkārtējās vides sakopšanu un kārtības nodrošināšanu – Bebrenes Romas katoļu draudze baznīcas un draudzes mājas teritorijas kopšanas darbus...

Skatīt visu ierakstu ››

watch Publicēšanas datums: otrdiena, 2014 gada 29. aprīlis
watch Atslēgas vārdi: Talka

Bebrenes dīķa teritorijas sakopšanas talka

Projekta ELRII-349 „Aqua Life”ietvaros 10 pašvaldībās Latvijā un Krievijā savās pilsētās tika aicināti iedzīvotāji uz ūdenstilpņu sakopšanas talkām. Tās norisinājās 5. oktobrī plkst 10.00 vienlaicīgi Riebiņos, Dagdā, Preiļos, Ilūkstē, Līvānos, Daugavpilī un projekta partneru pilsētās Krievijā – Sebežā, Pečoros, Pitalovā un Pskovā. Bebrenē talkā piedalījās ap 40 dalībnieku no Bebrenes un Ilūkstes. Tika kopti no Bebrenes dīķa iztekošās Bebrupītes krasti, zāģēti...

Skatīt visu ierakstu ››

watch Publicēšanas datums: svētdiena, 2013 gada 6. oktobris
watch Atslēgas vārdi: Parks, Talka

Sekmīgi noritējusi pļavu atjaunošanas talka

28. un 29. septembrī Dvietes palienes dabas parkā notika ikgadējā Dvietes LIFE+ projekta organizētā pļavu atjaunošanas talka, kurā piedalījās 32 cilvēki – apkārtējo pagastu iedzīvotāji un zemes īpašnieki, LIFE+ projekta un Dvietes senlejas pagastu apvienības pārstāvji, kā arī citi atbalstītāji, tajā skaitā no Dundagas pagasta un Rīgas. Pirmajā talkas dienā talcinieki atjaunoja atklātu pļavu ap 0,4 ha platībā pie putnu vērošanas torņa Skuķu ezera dienvidu krastā, izzāģējot tajā...

Skatīt visu ierakstu ››

watch Publicēšanas datums: ceturtdiena, 2013 gada 3. oktobris
watch Atslēgas vārdi: Dvietes paliene, Talka

Lielā talka 2013 NOTIKUSI

PALDIES Bebrenes un Ilzes iedzīvotājiem, kuri atsaucās uz aicinājumu un aktīvi talkoja! Tika paveikti daudzi labi darbi: Sakopts Bebrupītes krasts parkā; Savākti atkritumi parka teritorijā; Savākti atkritumi apkārt bērnu dārza teritorijai; Aktīvi darbojās ks "Tehniskais Centrs", "Bebra serviss"; Savākti atkritumi Ilzes un Bebrenes kapos; Savākti atkritumi gar ceļmalām; Ilzes ciematā aktīvi darbojās 30 iedzīvotāji.  Šogad talkā savākti aptuveni 250...

Skatīt visu ierakstu ››

watch Publicēšanas datums: sestdiena, 2013 gada 27. aprīlis
watch Atslēgas vārdi: Talka