Mail Space Facebook Instagram RSS

Bebrene (Bebrenes ciems) savu vārdu ieguvusi no Bebrupītes, kuras krastos tā atrodas. Gan senos laikos, gan vēl joprojām Bebrenes apkārtnē dzīvo daudz bebru. Pirmoreiz rakstos minēta 1562. gadā, bet ir liecības par to, ka Bebrenes apkārtne apdzīvota sākot ar akmens laikmetu.

Bebrene ir VIEDAIS CIEMS!

watch Publicēšanas datums: piektdiena, 2021 gada 18. jūnijs
watch Atslēgas vārdi: Pasākumi

Trešdienas, 16. jūnija, pievakarē tiešsaistē no Kalnienas Gulbenes novadā tika paziņotas kopienas, kuras saņēmušas atpazīstamības zīmi “Viedais Ciems”. To vidū ir Bebrene, mūsu vistuvākie kaimiņi Kaldabruņa un gandrīz ar roku aizsniedzamā Gārsene.

Tiešsaistes laikā varēja uzzināt 15 kopienu stāstus, ļaujot ikvienam iepazīties ar viedo ciemu iniciatīvas norisi Latvijā. Pasākumā izskanēja stāsti no Bebrenes, Bernātiem, Briežuciema, Carnikavas, Engures apkaimes piekrastes, Jaunmuižas, Jaunpils, Kaldabruņas, Kākciema, Krimūnu pagasta, Liepas, Ovišiem, Skujenes un Ziemupes.

Diskusijās un rezultātu paziņošanā piedalījās arī atpazīstamības zīmes “Viedais Ciems” žūrijas komisijas pārstāvji, piemēram, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārā sekretāre Dace Bluķe, Latvijas Universitātes Telpiskās attīstības plānošanas studiju programmas koordinatore un lektore Gunta Lukstiņa, arhitekts, antropologs un pētnieks Matīss Šteinerts, kā arī publicitātes kampaņas iniciatori trīs vietējās rīcības grupas – PPP biedrība “Zied zeme”, biedrība “Jūras zeme”, biedrība “Pierīgas Partnerība” – un publicitātes kampaņas īstenotāju LLF Sadarbnīcas pārstāvji.

Uzsverot vērtīgo pieredzi žūrijas komisijas darbā, G. Lukstiņa par iniciatīvu un saņemtajiem pieteikumiem: “Viedo ciemu pieteikumu vērtēšana man deva jaunu atklāsmi, cik daudz, daudz laba nesavtīgi paveikts visos Latvijas stūros, no nelielas vietas līdz lielākai, lai mēs visi te kopā labāk dzīvotu! Esmu lepna, es lepojos ar jums!”

2021. gadā atpazīstamības zīme “Viedais Ciems” Latvijā tika izsludināta pirmo reizi, un tās mērķis ir atzīt un atbalstīt Latvijas lauku kopienu labās prakses ceļā uz viedumu, daudzinot iedzīvotāju centienus un jau ieviestos risinājums, kas īstenoti, lai veidotu aktīvāku, iesaistošāku kopienas dzīvi un inovatīvus risinājumus esošajiem izaicinājumiem. Iniciatīvā atpazīstamības zīmei “Viedais Ciems” pieteicās 38 kopienas, kuru paveikto vērtēja dažādu jomu ekspertu žūrijas komisija.

“Mēs arvien par maz novērtējam vietējās lauku teritorijas nozīmi. Mēs arvien par maz novērtējam vietējo resursu vērtību. Mēs arvien galvaspilsētā dzīvojošiem politikas veidotājiem ļaujam izlemt vietējo lauku iedzīvotāju vietā, nosakot, kāda būs vietējā teritorija, kāda būs tās vīzija un vērtības,” stāsta LLKC valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Cimermanis. Turpinot M. Cimermanis uzsver: “Ja katrai apdzīvotai vietai Latvijā un tās iedzīvotājiem nebūs savas vīzijas par savu teritoriju, ja nebūs savu vērtību, atnāks kāds no augšas un pateiks, kādas tās būs un ar kādām būs jādzīvo. Uzskatu, ka pēc 10–15 gadiem veiksmīga būs tā lauku teritorija, kurā būs aktīva vietējā kopiena, kas novērtē vietu, kurā tā dzīvo un strādā.

Viedo ciemu iniciatīva ir atbilde tiem izaicinājumiem, ar kuriem jau ilgāku laiku saskaras lauku teritorijas. Viedo ciemu pamatā ir cilvēki – lauku apvidu kopienas, kuras uzņemas iniciatīvu praktisku risinājumu meklēšanā problēmu novēršanai, kā arī maksimāli izmanto jaunas iespējas. Digitālie risinājumi var atbalstīt lielu daļu no šīm iespējām, tomēr “vieds” nozīmē arī sadarbību un jaunu sadarbības formu attīstību – domāšanu ārpus ierastā un individuālas pieejas pielietošanu ceļā uz labklājību un ilgtspējību.

Avots: laukutikls.lv

img img img img
Novērtē ierakstu: