Mail Space Facebook Instagram RSS

Bebrene (Bebrenes ciems) savu vārdu ieguvusi no Bebrupītes, kuras krastos tā atrodas. Gan senos laikos, gan vēl joprojām Bebrenes apkārtnē dzīvo daudz bebru. Pirmoreiz rakstos minēta 1562. gadā, bet ir liecības par to, ka Bebrenes apkārtne apdzīvota sākot ar akmens laikmetu.

Bebrenes Profesionālās vidusskolas un Bebrenes vidusskolas teritoriju labiekārtošana

watch Publicēšanas datums: pirmdiena, 2012 gada 22. oktobris
watch Atslēgas vārdi: Remonts, Bebrenes vidusskola

Projekta mērķis: Labiekārtot Bebrenes profesionālās vidusskolas un Bebrenes vidusskolas teritorijas uzlabojot publiskās infrastruktūras kvalitāti un sekmējot Bebrenes ciema apdzīvotības saglabāšanos.

Projektu finansē:

ELFLA : 90% no attiecināmām izmaksām

Pašvaldības finansējums: 10%

Projekta 1. kārtas darbu realizācijas laiks: 2012. gada rudens – 2013. gada pavasaris

img img img img
Novērtē ierakstu: