Mail Space Facebook Instagram RSS

Bebrene (Bebrenes ciems) savu vārdu ieguvusi no Bebrupītes, kuras krastos tā atrodas. Gan senos laikos, gan vēl joprojām Bebrenes apkārtnē dzīvo daudz bebru. Pirmoreiz rakstos minēta 1562. gadā, bet ir liecības par to, ka Bebrenes apkārtne apdzīvota sākot ar akmens laikmetu.

Brīvprātīgais darbs Latvijā un ārzemēs

watch Publicēšanas datums: svētdiena, 2021 gada 29. augusts
watch Atslēgas vārdi: Pasākumi, Seniori

 

Lai varētu veikt jebkādu brīvprātīgo darbu, nav svarīgs vecums, tautība, ticība, ādas krāsa, izglītība... To var darīt jebkurš cilvēks, kuram ir vēlme darboties, nesaņemot par to samaksu, ja tikai kādu „paldies”, kādu mīļu apskāvienu vai pateicības vārdus.

Projekta „Brīvprātīgā darba veicināšana senioru dzīves kvalitātes paaugstināšanai” ietvaros Bebrenes dzirnavās 27.augusta pēcpusdienā pulcējās seniori, kuri labprāt uzklausīja Ilzītes Kaminskas stāstījumu par brīvprātīgā darba pieredzi Rumānijā un iepazīstināja ar savām brīvprātīgā darba aktivitātēm Latvijā. Praktiskā diskusiju veidā viņa dalījās pieredzē par neformālās izglītības apmācības metodēm, kuras ir iespējams pielietot darbā ar cilvēkiem, lai veicinātu un attīstītu mūžizglītības kompetences. Ilzīte bija devusies uz Rumāniju ERASMUS projekta ietvaros. Ar viņu kopā darbojās jaunieši no 12 valstīm. Rumānijā viņa strādāja ar dažāda vecuma romu bērniem gan no nelabvēlīgām ģimenēm, gan bērniem ar īpašām vajadzībām, gan ar ļoti nabadzīgiem bērniem un invalīdiem. Nodarbību laikā Ilzīte izmantoja dažādas spēles, kuras izspēlējām arī mēs šajā seminārā. Viņa atklāja, ka strādāt ar šiem bērniem nebija viegli, tāpēc atkārtoti braukt negribētos, vienīgi mainot valsti, mērķgrupas un darbības metodes. Brīvajā laikā Ilzīte kopā ar saviem jaunajiem draugiem ceļoja pa Rumāniju un ārpus tās robežām.

Raksts ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raksta saturu atbild biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts”.

Projekta reģionālā koordinatore
LSK Daugavpils - Ilūkstes novadu komitejā Ērika Naglinska

img img img img
Novērtē ierakstu: