Mail Space Facebook Instagram RSS

Bebrene (Bebrenes ciems) savu vārdu ieguvusi no Bebrupītes, kuras krastos tā atrodas. Gan senos laikos, gan vēl joprojām Bebrenes apkārtnē dzīvo daudz bebru. Pirmoreiz rakstos minēta 1562. gadā, bet ir liecības par to, ka Bebrenes apkārtne apdzīvota sākot ar akmens laikmetu.

Ceļojums ar Sēlijas garšu ir sācies

watch Publicēšanas datums: svētdiena, 2020 gada 27. septembris
watch Atslēgas vārdi: Pasākumi

Vienmēr, kad ir vēlēšanās kaut ko labu izdarīt, rodas arī tāda iespēja. Tā tas bija ar mums – biedrības „Sēlene” dāmām. Pirms sešiem gadiem mēs sākām vākt receptes par sēļu ēdieniem, lai radītu grāmatu. Gāja mums raibi, jo ne visas saimnieces un saimnieki vēlējās atklāt savas ēdienu recepšu pūra lādes, bet mēs nepadevāmies. Vēl jo grūtāk bija ar finansējuma piesaistīšanu mūsu grāmatas izdošanai, jo visi vēlas, lai tiktu apstiprināti projekti. Bet mēs nenoskumām: piesaistījām savus naudas maciņus, mūsu gatavoto ēdienu degustācijas pasākumu rezultātus un lūdzām Dvietes senlejas pagastu apvienības atbalstu.

Beidzot grāmata „Ceļojums ar Sēlijas garšu” ir izgājusi tautiņās. Un svinīgā iziešana tautiņās notika 25.septembrī Bebrenes Kultūras namā. Uz šo pasākumu ieradās grāmatas līdzautori un visi, kas interesējas par ēšanu sēļu gaumē un vēlas iegādāties grāmatu. Muzikanta Artūra pavadījumā mēs – Rita, Lorija, Ērika un Judīte pateicāmies savām saimniecēm un saimniekiem par sadarbību grāmatas radīšanā, kā arī visiem tiem, kas mūs atbalstīja grāmatas sagatavošanā un izdošanā.

Bet visgaidītākā pasākuma daļa bija saistīta ar dažādu gardumiņu izgaršošanu, jo neviena saimniece nebrauc ciemos bez cienasta. Ar aizrautīgām sarunām un informācijas apmaiņu, ar uzslavām un pateicības vārdiem izskanēja grāmatas „Ceļojums ar Sēlijas garšu” atvēršanas svētki. Sirsnīgs paldies visiem, kas atrada laiku, lai atbalstītu mūs šajā svētku reizē. Un ja vēl kāds vēlas iegādāties šo grāmatu, tad droši informējiet mūs par to.

Biedrības „Sēlene” dāmas

img img img img
Novērtē ierakstu: