Mail Space Facebook Instagram RSS

Bebrene (Bebrenes ciems) savu vārdu ieguvusi no Bebrupītes, kuras krastos tā atrodas. Gan senos laikos, gan vēl joprojām Bebrenes apkārtnē dzīvo daudz bebru. Pirmoreiz rakstos minēta 1562. gadā, bet ir liecības par to, ka Bebrenes apkārtne apdzīvota sākot ar akmens laikmetu.

Draugu tikšanās prieks

watch Publicēšanas datums: trešdiena, 2019 gada 6. februāris
watch Atslēgas vārdi: Seniori

6.februāris sākās ar saviļņojošu prieku par kārtējo tikšanos ar čaklajiem Sventes senioriem, kuri ieradās pie mums atbildes vizītē. Bebrenes adītājas, audējas un vizuālās mākslas kopējas rādīja savus rokdarbus un iedrošināja arī ciemiņus sākt kaut ko jaunu kādā citā rokdarbu jomā.

Bebrenes pagasta pārvaldes vadītāja Benita Štrausa sveica ciemiņus un novēlēja radošu sadarbību. Sākumā Bebrenes senioru kopienu telpā Valentīna Malaševska un Olga Dogžina iepazīstināja ar „Varavīksnes” un „Māras” darbību un aicināja ciemiņus iemēģināt roku stikla apgleznošanā. Ceļojums bebreniešu rokdarbu pasaulē turpinājās audēju darbnīcās, kur iepazinās ar sarežģīto, bet interesanto aušanas mākslu. Ārija Gruberte, audēju kopas „Mare” dibinātāja 1992.gadā, pastāstīja par latviešu tautas tērpa radīšanas ikdienu. Ar sevišķu interesi ciemiņi uztvēra Ērikas Naglinskas stāstījumu par senajiem traukiem un trauku kolekcijas rašanās vēsturi. Tad sekoja Bebrenes senioru kluba „Sidrabrasa” un interešu grupas „Sventes pērlītes” prezentācijas, no kurām visi pasākuma dalībnieki uzzināja par abu pagastu senioru sabiedriskajām aktivitātēm. Bebrenes VPV Profesionālās izglītības nodaļas skolotāja Anda Vaļuka iepazīstināja ar veterinārmedicīnas speciālistu apmācību Bebrenē.

Pasākuma noslēgumā pie kopīga galda raisījās sarunas, skanēja pateicības vārdi un tika pasniegtas piemiņas veltes Bebrenes senioru draudzīgajai saimei par ciemiņu sirsnīgo uzņemšanu. Lielu pārsteigumu sagādāja Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils-Ilūkstes novadu komitejas dāvanas pasākuma dalībniekiem un viesiem. Paldies skolotājai Anitai Jakubānei un topošajiem pavāriem par gardo maltīti, nenogurstošajam fotogrāfam Viktoram Malaševskim par vēsturisko mirkļu iemūžināšanu, kā arī Lorijai Kaminskai par šī pasākuma organizēšanu.Lai arī turpmākās tikšanās ar draugiem dod iedvesmu mūsu ikdienai un svētku reizei!

Bebrenes senioru kluba „Sidrabrasa” padome

img img img img
Novērtē ierakstu: