Mail Space Facebook Instagram RSS

Bebrene (Bebrenes ciems) savu vārdu ieguvusi no Bebrupītes, kuras krastos tā atrodas. Gan senos laikos, gan vēl joprojām Bebrenes apkārtnē dzīvo daudz bebru. Pirmoreiz rakstos minēta 1562. gadā, bet ir liecības par to, ka Bebrenes apkārtne apdzīvota sākot ar akmens laikmetu.

Dzejas stunda

watch Publicēšanas datums: svētdiena, 2013 gada 22. septembris
watch Atslēgas vārdi: Pasākumi

20.septembrī Bebrenes atjaunotajā dzirnavu ēkā notika Dzejas stunda „Es skrēju pār dzīvi un kļuvu par dzeju”.

Pasākumā ciemojās dzejnieks no Rēzeknes puses Jānis Baltjancis.

Dzejas stundā dalību ņēma un lasīja savus dzejoļus arī vietējie dzejnieki:

Marija Baltmane, Vanda Krastiņa, Juris Mežaraups un viņa dēls, 7.klases skolnieks, Ilmārs Mežaraups. Ar flautas spēli pasākumu kuplināja Klinta Purple.

 

Paldies var viesmīlīgo uzņemšanu Dzejas pasākumā!


Ar Sēlijas monētu tarbiņā (autors – Baltjancis)


  Sēlijas monēta ielikta tarbiņā,
  Ceru, ka veiksies ikvienā man darbiņā!
  Netiks klāt bebri, kas strautmalā ganās,
  Bebrene glabāsies atmiņās manās –

  Dzirnavu saimnieks, ar spieķi pie sāna.
  Dzejniece, sētā, kas lopiņus gana.
  Jauniešu bariņš ar guntiņām acīs,
  Lūkojās, ko viņiem Baltjancis sacīs.
  Puisēns, kas atnāca palasīt dzeju ...
  Pazinu sen es jau Ilmāra seju!
  Izaugs šis zēns reiz par dūšīgu vīru!
  Novēlu lielceļu platu un tīru!

  Bebrene glabāsies atmiņās manās!
  Netiks klāt bebri, kas strautmalā ganās.
  Ceru, ka veiksies ikvienā man darbiņā,
  Sēlijas monēta ielikta tarbiņā.
 

img img img img
Novērtē ierakstu: