Mail Space Facebook Instagram RSS

Bebrene (Bebrenes ciems) savu vārdu ieguvusi no Bebrupītes, kuras krastos tā atrodas. Gan senos laikos, gan vēl joprojām Bebrenes apkārtnē dzīvo daudz bebru. Pirmoreiz rakstos minēta 1562. gadā, bet ir liecības par to, ka Bebrenes apkārtne apdzīvota sākot ar akmens laikmetu.

Eiropas dabas un nacionālo parku diena

watch Publicēšanas datums: trešdiena, 2017 gada 24. maijs
watch Atslēgas vārdi: Pasākumi

24. maijā Bebrenes pagasta Putnu salas ‘’Gulbjos’’ notika Vides klases nodarbība ‘’Dabas parks – teritorija dabas vērtību iepazīšanai, apsaimniekošanai un saglabāšanai’’. Tā dabas parkā ‘’Dvietes paliene’’ tika atzīmēta Eiropas dabas un nacionālo parku diena. Nodarbībā piedalījās 31 dalībnieks – Bebrenes VP vidusskolas audzēkņi un dabas parka zemju īpašnieki. Klausītāji uzzināja gan par dabas vērtību apzināšanu un skaitīšanu, gan mežu apsaimniekošanu, gan par kompensāciju saņemšanas iespējām, gan par atkritumu šķirošanu un otrreizējo izmantošanu. Apgūtās zināšanas varēja pārbaudīt pildot dažādus uzdevumus par dabu. Nodarbību vadīja Dabas aizsardzības pārvaldes speciālistes Regīna Indriķe un Irēna Skrinda.

img img img img
Novērtē ierakstu: