Mail Space Facebook Instagram RSS

Bebrene (Bebrenes ciems) savu vārdu ieguvusi no Bebrupītes, kuras krastos tā atrodas. Gan senos laikos, gan vēl joprojām Bebrenes apkārtnē dzīvo daudz bebru. Pirmoreiz rakstos minēta 1562. gadā, bet ir liecības par to, ka Bebrenes apkārtne apdzīvota sākot ar akmens laikmetu.

Eiropas kultūras mantojuma dienas

watch Publicēšanas datums: svētdiena, 2019 gada 15. septembris
watch Atslēgas vārdi: Baznīca, Pasākumi

Eiropas Kultūras mantojuma dienas ir nozīmīgs ikgadējs notikums kultūras mantojuma jomā Eiropā, kura laikā 50 Eiropas kultūras konvencijas dalībvalstīs no augusta līdz oktobrim norisinās tematiski kultūras pasākumi. 2019. gada tēma ir “Restaurācija”. Restaurācijas procesā speciālisti sabiedrībai atdod no pamestības un iznīcības izglābtas kultūras vērtības.

Bebrenē Eiropas kultūras mantojuma diena sākās Bebrenes katoļu baznīcā ar Ilūkstes mākslas un mūzikas skolas audzēkņu koncertu pedagoģes Dainas Paukštes vadībā. Turpinājumā Raimonds Soms iepazīstināja ar mūsu baznīcas vēsturi, tās pārvērtībām laika gaitā un īpatnībām. Bebrenes katoļu baznīcā atrodas Latvijas valsts nozīmes kultūras piemineklis – glezna “Madonna ar bērnu ziedu vainagā”, kas restaurēta 2008. gadā.

Sirsnīgs paldies mūsu pagasta bibliotekārei Emmai Malahovskai, kas paveikusi lielu darbu – pētījusi, meklējusi un savākusi materiālus par Bebrenes katoļu baznīcas vēsturi un apkopojusi tos vienā grāmatā.

img img img img
Novērtē ierakstu: