Mail Space Facebook Instagram RSS

Bebrene (Bebrenes ciems) savu vārdu ieguvusi no Bebrupītes, kuras krastos tā atrodas. Gan senos laikos, gan vēl joprojām Bebrenes apkārtnē dzīvo daudz bebru. Pirmoreiz rakstos minēta 1562. gadā, bet ir liecības par to, ka Bebrenes apkārtne apdzīvota sākot ar akmens laikmetu.

Lielā Talka Bebrenē ir notikusi

watch Publicēšanas datums: svētdiena, 2019 gada 28. aprīlis
watch Atslēgas vārdi: Talka

Lielā Talka 2019 ir notikusi! Paldies visiem Bebrenes un Ilzes iedzīvotājiem, kuri atsaucās uz aicinājumu un aktīvi talkoja. Šogad talkā Bebrenes pagastā piedalījās aptuveni 203 cilvēki. Saulīte staigāja pa zemes virsu un visiem talciniekiem bija labs noskaņojums un darba prieks.

Pirmstalkas nedēļā aktīvi darbojās 98 Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas skolēni, skolotāji un tehniskie darbinieki. Talkas laikā tika sakopts sporta laukums un tam piegulošā teritorija, Bebrenes parkā – liepu alejas teritorija, skolu teritorijas, dienesta viesnīcai piegulošā teritorija un upītes krasts, kā arī piemiņas vieta Bebrenes pirmajai skolai. Bebrenes bērnudārza audzēkņi un audzinātājas (kopā 25 cilvēki) uzkopa bērnudārzam piegulošo teritoriju.

Talkā piedalījās arī 10 čakli seniori darbodamies savā atpūtas stūrītī parkā. Viņi grāba un vāca lapas, stādīja hostas, gatavojās projekta darbnīcai Višķu sociālās aprūpes centrā un un karināja “Varavīksnes” apgleznotos vēja zvanus.

Čakli savas teritorijas uzkopšanā darbojās 5 „Bebra” vetaptiekas darbinieki. Savukārt Ilzes ciemata centrā nepagurstoši talkoja 20 talcinieki (sakopa centru, grāba lapas, izcirta krūmus un kokus, savāca atkritumus gar ceļa malām). Pastaunes (Ķešupītes) krastos un gar ceļmalu aktīvi darbojās 4 talcinieki (izzāģēja nevajadzīgos krūmus un kokus). “Akmeņupes dabas takā” darbojās 12 talcinieki. Tika grābtas lapas, lasīti zari, izcirsti krūmi, veidoti jauni žodziņi un atjaunots tiltiņš. Liela rosība valdīja pie Bebrenes Romas katoļu baznīcas. Tika grābtas un savāktas lapas, rušinātas puķu dobes, apkoptas kociņu un košumkrūmu apdobes. Baznīcas teritorijā nepagurstot darbojās 18 talcinieki. Arī „Tehniskā centra” apkārtnē čakli rosījās 11 talcinieki. Viņi sakopa centram piegulošo teritoriju. Talcinieki tika cienāti no lielā „goršu” zupas katla vai Ilzē no makaronu grāpja.

Paldies visiem par atsaucību. Mums visus turpmākos 12 mēnešus jādzīvo ar domām un darbiem, ka mūsu Bebrene ir tīrākā un zaļākā vieta Latvijā.

img img img img
Novērtē ierakstu: