Mail Space Facebook Instagram RSS

Bebrene (Bebrenes ciems) savu vārdu ieguvusi no Bebrupītes, kuras krastos tā atrodas. Gan senos laikos, gan vēl joprojām Bebrenes apkārtnē dzīvo daudz bebru. Pirmoreiz rakstos minēta 1562. gadā, bet ir liecības par to, ka Bebrenes apkārtne apdzīvota sākot ar akmens laikmetu.

LSK Daugavpils-Ilūkstes novadu komitejas projekts „Protam, varam, darām”

watch Publicēšanas datums: piektdiena, 2019 gada 22. marts
watch Atslēgas vārdi: Seniori

Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts Daugavpils-Ilūkstes novadu komiteja” uzsāk projektu “Protam, varam, darām” sociālās palīdzības veicināšanai bērniem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām. Sabiedriskā labuma projekts tiks īstenots sadarbībā ar A/s “Latvijas valsts meži” sociālās palīdzības programmas ietvaros nodibinājuma „Fonds „Ziedot.lv”” vidē.

Projekta laikā no 2019.gada 1.marta līdz 20.decembrim sadarbībā ar Bebrenes pagasta senioru kluba “Sidrabrasa” kopām un biedrību “Sēlene” tiks noorganizētas radošās darbnīcas sadzīves prasmju un iemaņu attīstīšanai rokdarbos un ēdienu gatavošanā mērķgrupas dalībniekiem Ilūkstes un Daugavpils novadu sociālās aprūpes iestādēs Dvietē, Ilūkstē, Raudā, Subatē, Kalupē, Medumos un Višķos. Projekta finansējums 2454 eiro apmērā paredzēts kancelejas preču un izdales materiālu, darba rīku, trauku un papildmateriālu, pārtikas produktu un projekta noslēguma pasākuma, projekta atribūtikas un transporta pakalpojumu nodrošināšanai.

Pirmās radošās darbnīcas notika 19.martā Dvietes pansijā „Mūsmājas Dižkoks”, kuru laikā pansijas iemītnieki apgleznoja zīda kabatlakatiņus un veidoja sviesta mīklas bumbiņas. Bebrenes senioru kopu „Varavīksne”, „Mare” un biedrības „Sēlene” dalībnieki ir patiesi gandarīti par paveikto. Paldies pansijas „Mūsmājas Dižkoks” darbiniekiem par labvēlīgo sadarbības vidi, kas nodrošināja veiksmīgu jauno prasmju un iemaņu apgūšanu pansijas iemītniekiem.

LSK Daugavpils-Ilūkstes novadu komitejas izpilddirektore Ērika Naglinska

img img img img
Novērtē ierakstu: