Mail Space Facebook Instagram RSS

Bebrene (Bebrenes ciems) savu vārdu ieguvusi no Bebrupītes, kuras krastos tā atrodas. Gan senos laikos, gan vēl joprojām Bebrenes apkārtnē dzīvo daudz bebru. Pirmoreiz rakstos minēta 1562. gadā, bet ir liecības par to, ka Bebrenes apkārtne apdzīvota sākot ar akmens laikmetu.

Mēs tikāmies martā Bebrenē…

watch Publicēšanas datums: trešdiena, 2020 gada 11. marts
watch Atslēgas vārdi: Pasākumi, Seniori

Daudzi pašdarbības kolektīvi no tuvākiem un tālākiem pagastiem 7. martā ieradās Bebrenes kultūras namā, lai piedalītos kopīgā pavasara ieskandināšanas koncertā.

Pateicības vārdi par kopā būšanu, skaisto sadziedāšanos un sadejošanu no pasākuma „Mēs tikāmies martā” dalībniekiem Bebrenes senioru kluba „Sidrabrasa” Labo darbu vācelītē:

Veiksmi, panākumus, jaunu un drosmīgu ideju īstenojumu novēl Preiļu Kultūras centra senioru vokālais ansamblis „Virši”.

„Lai cilvēki Jums blakus uzzied krāsās, kas spēj sasildīt! Lai vienmēr jūtam drauga, kaimiņa, kolektīva biedra plecu atbalstam!” – „Draiskās Peonijas” no Rubeņiem.

„Ne jau tas, kurš dubļus šļaksta, ne jau tas , ko kalendārā raksta, pavasaris tevī dzīvo, dažreiz tas ir tikai jāatbrīvo,”- trīs Jāņi un trīs dāmas no Višķu „Koransas” un „Mōla”.

„Skaistākās no dienām ir tās, kurās mēs smaidām ar sirdi, ar dvēseli, ar skatienu savu,” – Dvietes „Saulespuķes”.

„Lai visiem neizsīkstoša enerģija, dzīvesprieks un laba izdošanās!” – „Liliju” meitenes no Ilūkstes.

„Sirsnīgs paldies par pavasara iedejošanu un iedziedāšanu. Gaidām ciemos Atašienē uz Annas dienām,” – senioru dāmu deju grupa Pīlādzītis”.

„Lai mums visiem skan tālu un ilgi!” – Bebrenes folkloras ansamblis „Ritam”. „Ar cīruļa treļļiem, ar pūpolu smaržu uz tikšanos nākamajā pavasarī!” – Eiropas deju kopas „Rudzupuķes” dāmas no Bebrenes.

„Lai spēka daudz, lai viss mums sokas, lai nerimst sirds un prāts un rokas!” – Bebrenes senioru vokālais ansamblis „Sarma”.

Pasākuma laikā varēja iepazīties ar Daugavpils mākslinieka Leonīda Baulina grafikas darbiem.

Bebrenes senioru klubs „Sidrabrasa”

img img img img
Novērtē ierakstu: