Mail Space Facebook Instagram RSS

Bebrene (Bebrenes ciems) savu vārdu ieguvusi no Bebrupītes, kuras krastos tā atrodas. Gan senos laikos, gan vēl joprojām Bebrenes apkārtnē dzīvo daudz bebru. Pirmoreiz rakstos minēta 1562. gadā, bet ir liecības par to, ka Bebrenes apkārtne apdzīvota sākot ar akmens laikmetu.

Nodarbība „Latvijas īpašās zivis”

watch Publicēšanas datums: trešdiena, 2012 gada 5. decembris
watch Atslēgas vārdi: Dvietes paliene, Pasākumi

2012. gada 5. decembrī dabas parka “Dvietes paliene” informācijas centrā “Gulbji” notika Dabas aizsardzības pārvaldes rīkota Vides klases nodarbība “Latvijas īpašās zivis”, kurā piedalījās 40 klausītāju. Nodarbību vadīja Dabas aizsardzības pārvaldes speciālistes Regīna Indriķe, Inita Bružika un Irēna Broliša.

Klausītāji iepazina Latvijas 10 īpašās aizsargājamās zivis (lasi Salmo salar, taimiņu Salmo trutta, upes nēģi Lampetra fluviatilis, Eiropas zuti Anguilla Anguilla, repsi Coregonus albula, sīgu Coregonus lavaretus, alatu Thymallus thymallus, paledi Alosa fallax, salati Aspius aspius un kazi Pelecus cultratus), uzzināja par dabai draudzīgu makšķernieku, piedalījās dabas izziņas spēlēs.

img img img img
Novērtē ierakstu: