Mail Space Facebook Google Plus RSS

Bebrene (Bebrenes ciems) savu vārdu ieguvusi no Bebrupītes, kuras krastos tā atrodas. Gan senos laikos, gan vēl joprojām Bebrenes apkārtnē dzīvo daudz bebru. Pirmoreiz rakstos minēta 1562. gadā, bet ir liecības par to, ka Bebrenes apkārtne apdzīvota sākot ar akmens laikmetu.

Bebrenes mājas lapā tiek atklāta vēl viena jauna sadaļa - „Profesionālās izglītības attīstība Bebrenē”.


Izglītības iestāde joprojām sagatavo dažāda profila speciālistus. Informāciju sagatavojusi Lorija Kaminska, kura jau daudzus gadus vāc un apkopo materiālus par šo mācību iestādi, kas tagad saucas Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola.


Profesionālā izglītība Bebrenē (1939.-1949.)

„Tagad, kad atkal lauksaimniecība ir dominējošā nozare mūsu saimnieciskā laukā, ceru, ka lauku ļaudis pratīs pienācīgi novērtēt lauksaimniecības zināšanu nepieciešamību un skolu apmeklēs daudzi audzēkņi. Skolā var labi izvest arī praktiskās apmācības, jo pie skolas ir apmēram 60 ha lauksaimnieciski izmantojamās zemes,” – tā par skolas darbību izteicās direktors Kārlis Rudzītis laikraksta „Daugavpils Latviešu Avīze” 1941.g. 14.augusta numurā. Bebrenes...

Lasīt tālāk ››

watch Publicēšanas datums: otrdiena, 2020 gada 17. novembris

Profesionālā izglītība Bebrenē (1927.-1939.)

Bebrenes 2-gadīgā lauksaimniecības skola, dibināta 1927.gada 21.oktobrī, uzsāka savu darbību Bebrenes 6-gadīgās skolas telpās. Par pirmo skolas pārzini kļuva agronoms Jānis Zobs. Sākumā skolas uzturēšanu uzņemas Ilūkstes apriņķa valde, bet vēlāk skola pāriet valsts īpašumā un uzturēšanā. 1934.gadā skolu apmeklē 24 skolēni, 1937.gadā – 30, bet 1939.gada septembrī jaunuzceltajā Bebrenes lauksaimniecības vidusskolā mācības uzsāk jau 63 skolēni – topošie mājturības un...

Lasīt tālāk ››

watch Publicēšanas datums: ceturtdiena, 2020 gada 22. oktobris