Mail Space Facebook Instagram RSS

Bebrene (Bebrenes ciems) savu vārdu ieguvusi no Bebrupītes, kuras krastos tā atrodas. Gan senos laikos, gan vēl joprojām Bebrenes apkārtnē dzīvo daudz bebru. Pirmoreiz rakstos minēta 1562. gadā, bet ir liecības par to, ka Bebrenes apkārtne apdzīvota sākot ar akmens laikmetu.

Paulis Dunde

watch Publicēšanas datums: piektdiena, 2012 gada 9. novembris

Rudens vēju pavadīts un lietus apraudāts, mūžības ceļos ir aizgājis Bebrenes Profesionālās vidusskolas ilggadējs skolotājs Paulis Dunde (18.02.1929.-02.11.2012.). Viņam , dzimušam Līgatnē, kopš 1953.gada pēc LLA Veterinārijas fakultātes beigšanas par dzīves un darba vietu kļuva Bebrene.

40 gadus Paulis Dunde ir veltījis savai izvēlētajai specialitātei, protot apvienot izcilu ķirurga talantu ar pasniedzēja audzinātāja, klīnikas un ķirurģijas kabineta vadītāja amatu.

Vislielāko autoritāti gan audzēkņu, gan kolēģu vidū viņš bija ieguvis ar savu prasīgumu, darba mīlestību, cilvēciskumu, humora izjūtu un uzticību savam izvēlētajam dzīves un darba ceļam.

(No laikraksta Latgales laiks 09.11.2012.)

img img img img
Novērtē ierakstu: