Mail Space Facebook Instagram RSS

Bebrene (Bebrenes ciems) savu vārdu ieguvusi no Bebrupītes, kuras krastos tā atrodas. Gan senos laikos, gan vēl joprojām Bebrenes apkārtnē dzīvo daudz bebru. Pirmoreiz rakstos minēta 1562. gadā, bet ir liecības par to, ka Bebrenes apkārtne apdzīvota sākot ar akmens laikmetu.

Profesionālajai izglītībai Bebrenē – 88

watch Publicēšanas datums: svētdiena, 2015 gada 25. oktobris

21.oktobrī Bebrenes VPV dienesta viesnīcā tika prezentēta fotoekspozīcija „Profesionālajai izglītībai Bebrenē - 88”.

Vēsture vēsta, ka Valsts Bebrenes lauksaimniecības skola dibināta 1924. g. Asarē, bet 1927. g.  pārcelta uz Bebreni. Laika gaitā mainījās skolas nosaukumi , direktori, skolotāji, bet nemainīgas palika skolā iedibinātās tradīcijas un skolotāju vēlme dot audzēkņiem kvalitatīvu profesionālo izglītību.
Pateicoties Lorijai Kaminskai, skolas ilggadējai darbiniecei, savāktā un apkopotā informācija nu skatāma vienkopus. Tie ir gan albūmi, gan stendi, gan fotoavīzes, kā arī gandrīz visu skolas izlaidumu kopbildes. Lai iegūtu informāciju , Lorija ir apciemojusi daudzus bijušos absolventus, studējusi arhīva materiālus.
Darbs pie informācijas apkopošanas vēl turpinās un jebkurš var doties uz Bebrenes VP vidusskolas dienesta viesnīcu  un iepazīties ar skolas interesanto vēsturi.
img img img img
Novērtē ierakstu: