Mail Space Facebook Instagram RSS

Bebrene (Bebrenes ciems) savu vārdu ieguvusi no Bebrupītes, kuras krastos tā atrodas. Gan senos laikos, gan vēl joprojām Bebrenes apkārtnē dzīvo daudz bebru. Pirmoreiz rakstos minēta 1562. gadā, bet ir liecības par to, ka Bebrenes apkārtne apdzīvota sākot ar akmens laikmetu.

Apsveikumi

 

  Mūsu asinis šī zeme,
Mūsu valsts un brīvā slava.
Tādu cilvēku, kā mums ir,
Tādu pasaulē vairs nava.
(Aleksandrs Čaks)Bebrene šogad, tumšākajā mēnesī, izgaismota Latvijas krāsās, kas simbolizē gaišumu katra sirdī un domās, sūtot jums cerību, labas domas un iedvesmu darboties sava novada, pagasta, katram savā un tuvāko labā. Pirms 103 gadiem, tādi paši ļaudis kā mēs, pierādīja, ka, ja cilvēks stipri tic, ja viņam ir mērķis un ideja, kā to sasniegt, tad viss izdodas. Mēs ieguvām savu zemi - Latviju! Cienīsim to un viens otru, sargāsim, lolosim… priecāsimies viens par otra priekiem un neliegsim palīdzīgu roku bēdās.

 

Šajos svētkos gribam pateikties visiem pagasta ļaudīm, kuri strādā sava novada un pagasta labā, kuri dzīvo šeit un domā gaišas domas.

 

Šogad īpašu PALDIES Bebrenes pagasts 18. novembrī, mūsu Valsts svētkos, saka par cītīgu darbu, panākumiem sportā, darbošanos brīvprātīgajās aktivitātēs un par to, ka Jūs mums vienkārši esiet tādi aktīvi, zinoši un varoši! Un, protams, suminām pašus mazākos, kuri šogad piepulcējušies mūsu pagasta ļaužu pulkam.


Sveicam:

 

- Anitu Daģi
Par ieguldījumu pašvaldības darbā – pateicamies par lielo aizrautību, darba mīlestību, nesavtību un atbildību, padarot dzimto pagastu vēl zaļāku un sakoptāku.

 

- Albertu Zeltiņu
Par ieguldījumu sportā – suminām par uzņēmību, neatlaidību, daudzpusību un nemitīgu augšanu savā profesionālajā attīstībā, gūstot teicamus sasniegumus vieglatlētikā, peldēšanā un jāšanas sportā.

 

- Senioru klubu “Sidrabrasa”
Par ieguldījumu sabiedriskajā darbā – pateicamies par aktīvu dalību Bebrenes pagasta sabiedriskajā dzīvē, piedalīšanos kultūras pasākumu organizēšanā, brīvprātīgo darbošanos un par Bebrenes pagasta pārstāvēšanu un popularizēšanu valsts mērogā.

 

- Inesi Krasmani, saimniecība “Spēkavoti”
Par ieguldījumu uzņēmējdarbībā – sveicam ar veiksmīgas uzņēmējdarbības attīstīšanu Bebrenes pagastā, kā arī par augstā novērtējuma iegūšanu “Novada Garša” ilgtspējīgās vietējās pārtikas sistēmā.

 

- Mariju Baltmani
Par Bebrenes pagasta kultūrvēstures apzināšanu, ieguldot savu laiku, darbu un līdzekļus Slobodas/ Putnu kapu vēstures apzināšanā, un par piemiņas krusta uzlikšanu.

 

- Raimondu Somu
Par atsaucību un izpalīdzību, radot Bebrenes kultūras dzīvi skanīgāku, mūzikas skaņām un dzejas rindām piesātinātāku. Lai pirmajam dzejoļu krājumam seko vēl daudzi citi.

 

- Bebrenes brīvprātīgos seniorus un Ēriku Naglinsku
Par iesaistīšanos projektā “Brīvprātīgā darba veicināšana senioru dzīves kvalitātes paaugstināšanai” visa 2021. gada garumā, dažādojot Bebrenes kultūras un tūrisma dzīvi, un organizējot vērtīgus un izzinošus seminārus pagasta iedzīvotājiem.

 

- Jefrosiniju Vaščenko
Par ilggadīgu, atbildīgu un profesionālu darbu Bebrenes pagasta nekustamo īpašumu speciālista amatā, par labsirdību un zinošu palīdzību saviem pagasta ļaudīm.


Sirsnīgi sveicam jaunākos Bebrenes pagasta iedzīvotājus ar ienākšanu bebreniešu saimē:
• Eduardu Vaščenko
• Edvardu Kriškijānu
• Teodoru Puidu
• Greisu Timšāni
• Ernestu Sērmo


Katrai mājai ir sava dvēsele, sava kārtība un noskaņa. Tā priecājas un skumst kopā ar tās iemītniekiem. Ar Jūsu ienākšanu Bebrenes pagastā kāda reiz cilvēku klātbūtni piemirsusi māja ir atguvusi dzīvesprieku. Prieku būt kopā ar saviem cilvēkiem.
PALDIES, ka par savām mājām esat izvēlējušies Bebrenes pagastu!


Sveicam Jūs bebreniešu pulkā:
• Agneses Irbes ģimeni
• Vijas Āboltiņas ģimeni
• Celpanovu ģimeni

  

img img img img