Mail Space Facebook Google Plus RSS

Bebrene (Bebrenes ciems) savu vārdu ieguvusi no Bebrupītes, kuras krastos tā atrodas. Gan senos laikos, gan vēl joprojām Bebrenes apkārtnē dzīvo daudz bebru. Pirmoreiz rakstos minēta 1562. gadā, bet ir liecības par to, ka Bebrenes apkārtne apdzīvota sākot ar akmens laikmetu.

Bebrenes pagasta pārvaldes Atzinības raksti Latvijas valsts 99. gadadienā 2017. gada 18. novembrī

 

1. Ausmai Blusanovičai – par ilggadīgu un aizrautīgu darbošanos vairākās Bebrenes senioru kopās.
2. Inārai Dinģelei – par seno rokdarbu tradīciju saglabāšanu un jaunu ideju radīšanu.
3. Marijai Tītai - par seno rokdarbu tradīciju saglabāšanu un jaunu ideju radīšanu.
4. Ilonai Jegorovai – par nesavtīgu ieguldījumu Eiropas deju kopas ‘’Rudzupuķes’’ vadīšanā un repertuāra veidošanā.
5. Mārītei Jaunušānei – par atsaucību, izpalīdzību, sava laika un līdzekļu ieguldīšanu Ilzes kapelas telpu remontā un uzturēšanā.
6. Ilgai Mališevai – par ieguldījumu profesionālās izglītības attīstībā.
7. Sanitai Vitkovskai – par ikgadējiem augstiem sasniegumiem vieglatlētikā un Bebrenes vārda popularizēšanu.
8. Albertai Zeltiņai – par aktīvu piedalīšanos sporta pulciņos un augstu rezultātu sasniegšanu sacensībās.
9. Žagatu ģimenei – par atsaucību un izpalīdzību; par kuplāko ģimeni, no kuras 4 jaunās paaudzes pārstāvji dzīvo un saimnieko Bebrenes pagasta laukos.

 

Bebrenes pagasta pārvaldes Tencinājumi Latvijas valsts 99. gadadienā 2017. gada 18. novembrī

 

1. Ilona Vasiļjeva un Andris Simanovičs - par Bebrenes pagastā dzīvojošo iedzīvotāju pulciņa kuplināšanu un bērniņa ienākšanu ģimenē.
2. Gunita un Sandis Strodi - par Bebrenes pagastā dzīvojošo iedzīvotāju pulciņa kuplināšanu un bērniņa ienākšanu ģimenē.
3. Inga un Alberts Zeltiņi – par Bebrenes pagastā dzīvojošo iedzīvotāju pulciņa kuplināšanu un bērniņa ienākšanu ģimenē.
4. Kristīne Geidāne un Guntars Rimeicāns - par Bebrenes pagastā dzīvojošo iedzīvotāju pulciņa kuplināšanu un bērniņa ienākšanu ģimenē.