Mail Space Facebook Instagram RSS

Bebrene (Bebrenes ciems) savu vārdu ieguvusi no Bebrupītes, kuras krastos tā atrodas. Gan senos laikos, gan vēl joprojām Bebrenes apkārtnē dzīvo daudz bebru. Pirmoreiz rakstos minēta 1562. gadā, bet ir liecības par to, ka Bebrenes apkārtne apdzīvota sākot ar akmens laikmetu.

Dabas retumi

Dižkoki un savdabīgie koki

Bebrenes pagasta teritorijā apzināti 45 dižkoki, daudzi retie un savdabīgie koki. Šādi koki piesaista cilvēku uzmanību, izstaro labvēlīgo auru, liek ieskatīties tuvāk dabas daudzveidīgajās izpausmēs un saudzīgāk izturēties pret pasauli sev apkārt.

Pagastā aug viens no Sēlijā lielākajiem dižozoliem – Skalbiņu ozols, kura apkārtmērs sasniedzis 7 metrus. Izcili skaisti ir savdabīgie koki – priedes ar ‘’vēja’’ jeb ‘’raganu’’ slotām Bebrenes vecajā kapsētā. Mežos un senajās mājvietās vērīgs ceļotājs pamanīs daudzus kokus ar ‘’zaru tiltiem’’ un interesantiem izaugumiem.

 

Avoti 

Bebrenes apkārtne bagāta ar avotiem, apsekoti ~ 10 avoti, kuros var veldzēties un uzņemt ‘’dzīva’’ ūdens spēku.

Pagastā atrodams lielākais avots Sēlijā – ‘’Avotiņu’’ māju avots, kurš 1 sekundē dod ~10 litrus ūdens.


Dižakmeņi un kultūrvēsturiskie akmeņi

Nozīmīgi ainavas elementi ir dažādi ģeoloģiskie objekti. Bebrenes pagasta teritorijā ledāji sanesuši daudzus lielus laukakmeņus. Tie veido vizuāli pievilcīgu ainavu, ir nozīmīgs dabas daudzveidības elements, tiem ir arī kultūrvēsturiska nozīme kā piemiņas un kulta vietām.

Pagaidām noslēpumainākie no akmeņiem ir bedrīšakmeņi, kuru nozīmi pētnieki vēl tikai mēģina atšifrēt. Portatīvos jeb kustamos bedrīšakmeņus var aplūkot Bebrenes pagasta Putnu salā mājās ‘’Atāli’’. Te var aplūkot arī sliekšņakmeni un vairākus savdabīgus akmens veidojumus.

Īpašs stāsts ir par upurakmeņiem, kuri gadsimtiem tika izmantoti mūsu senču kulta rituālos. Nesen Bebrenes pagastā atklāts upurakmens jeb muldakmens pie mājām ‘’Valaiņi’’.

Apkārtnē sastopami daudzi vietējās nozīmes dižakmeņi, savdabīgie akmeņi un akmeņi ar kultūrvēsturisku nozīmi, piemēram, kapakmeņi vai akmens ar iekaltu zīmi, kas liecina par Pirmā Pasaules kara frontes līnijas vietu.

 

 
Bebrenes pagasts,
Augšdaugavas novads
Tālr.: +371 26109353 vai +371 20219770
img img img img