Mail Space Facebook Instagram RSS

Bebrene (Bebrenes ciems) savu vārdu ieguvusi no Bebrupītes, kuras krastos tā atrodas. Gan senos laikos, gan vēl joprojām Bebrenes apkārtnē dzīvo daudz bebru. Pirmoreiz rakstos minēta 1562. gadā, bet ir liecības par to, ka Bebrenes apkārtne apdzīvota sākot ar akmens laikmetu.

IN MEMORIAM Alberts Zeltiņš

Alberts Zeltiņš

(07.02.1944. – 24.12.2021.)

 

Alberts Zeltiņš dzimis Prodes pagastā, vēlāk visu savu dzīvi un darba mūžu saistījis ar Bebrenes pagastu, sākotnēji strādājot Bebrenes sovhozā, bet 1994. gadā kļūstot par Bebrenes gatera “Akmenāji” saimnieku un vadītāju.

Atstājis virkni spilgtu atmiņu, bijis kā paraugs attieksmē pret darbu, izaudzinājis dēlus un meitas, nodevis tālāk prasmi strādāt un augsto atbildības sajūtu. Alberts daudziem paliks atmiņā kā zemes un mežu kopējs, kurš rūpējās par sakārtotu vidi.

 

Jānis Vaitkevičs

"Latgales Laiks" foto.      


Alberts Zeltiņš nebija vārdos skops, prata izteikt savu viedokli par aktuāliem jautājumiem, reizēm bija skarbs, īpaši pret neizdarīgumu.

Svarīgākā cilvēka mēraukla ir viņa padarītais darbs – tā vēstī mūsu senču sena patiesība. Albertam Zeltiņam padarīto darbu kopums ir ražens. Viņam aizejot, ir mierīga sirdsapziņa, visas dzīves pamatlikums – darbs – ir viņa dzīves stūrakmens. To neviens cilvēkam nevar atņemt.


Un, kad jūs mani projām aiznesīsiet
Un baltā smilšu kalnā atstāsiet,
Es reizēm atnākšu uz brīdi īsu,
Lai redzētu,
Kā mani koki zied.
/Ā. Elksne/

  

 

img img img img