Mail Space Facebook Instagram RSS

Bebrene (Bebrenes ciems) savu vārdu ieguvusi no Bebrupītes, kuras krastos tā atrodas. Gan senos laikos, gan vēl joprojām Bebrenes apkārtnē dzīvo daudz bebru. Pirmoreiz rakstos minēta 1562. gadā, bet ir liecības par to, ka Bebrenes apkārtne apdzīvota sākot ar akmens laikmetu.

IN MEMORIAM Jānis Kudiņš

Jānis Kudiņš

(10.02.1955. - 09.01.2022.)

 

Manas dienas-
Saulē sprēgājušas
Ieaugušas rudzu ziedos
Mērcējušās lietū
Vai tad viegli
Manas dienas zibējušas?
Bet…
Labiem cilvēkiem tās labu gribējušas.
/M. Bārbele/

 

Baltā ziemas diena bija pēdējā Jāņa Kudiņa dzīves diena Bebrenes pagastā, kur viņš aizvadīja visu savu mūžu.

 

Jānis Kudiņš

 

 

Daudzu atmiņā Jānis paliks kā gaišs, ar dzirkstošu humoru pārbagāts cilvēks. Jānis izstaroja labestību. Katru savas dzīves dienu un nedienu spēja izdzīvot ar optimismu. Šo savu dzīves mīlestības spēku viņš smēlās no dabas, it īpaši mežiem, ar ko bija cieši saistīts savā profesionālajā darbībā un hobijos. Saikni ar dabu Jānis pratis nodot arī saviem bērniem.

Jānis ļoti mīlēja savu ģimeni. Viņš nekad sevi nežēloja un vienmēr bija blakus, ja kādam tuviniekam tas bija nepieciešams.

Mēs pieminam Tevi kā sirsnīgu un izpalīdzīgu kaimiņu, mīlošu un gādīgu tēti un vectēvu, taisnīgu, enerģisku un uzticamu draugu. Cilvēku ar plašu sirdi. Tu prati radīt prieku un likt otram smaidīt. Mums Tevis ļoti pietrūks.

 

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Jāņa Kudiņa piederīgajiem, viņu mūžības ceļā pavadot.

  

 

img img img img