Mail Space Facebook Google Plus RSS

Bebrene (Bebrenes ciems) savu vārdu ieguvusi no Bebrupītes, kuras krastos tā atrodas. Gan senos laikos, gan vēl joprojām Bebrenes apkārtnē dzīvo daudz bebru. Pirmoreiz rakstos minēta 1562. gadā, bet ir liecības par to, ka Bebrenes apkārtne apdzīvota sākot ar akmens laikmetu.

Izsakiet savu viedokli Bebrenieši - vai Bebrenes centrā būs 72m augsts radiotornis!

No 2018. gada 15. novembra līdz 30. novembrim Ilūkstes novada pašvaldība aicina izteikt savu viedokli par būvniecības ieceri - 72m augsta radiotorņa būvniecību Bebrenes centrā blakus Kultūras namam.

Jūsu viedoklis tiks reģistrēts aizpildot APTAUJAS ANKETU, kas pieejama Bebrenes pagasta pārvaldē, bibliotēkā, un elektroniski www.manabebrene.lv Paldies par atsaucību!

 

Varat izprintēt šeit ievietoto aptaujas lapu, aizpildīt un nodot pagastā. Var arī pagastā uz vietas aizpildīt gatavas aptaujas lapas.INFORMĀCIJA PAR BŪVNIECĪBAS IECERI

 

Būvniecības iecere: AS “ Latvenergo” jauns sakaru radio tornis – augstums 72m

Paredzamā būvniecības vieta: Bebrenes centrā blakus pagastmājai un Muižas parkam. Kad. Nr. 4444 002 0435

 

Papildus informācija:
Projektētais radiotornis nodrošinās AS “Latvenergo” meistardarbības AS “Sadales tīkls” dispečervadības jomas attīstību un modernizāciju. Plānotā radiotorņa atrašanās vieta atrodas 65 m attālumā no Kultūras nama un pagastmājas ēkas.Šajā teritorijā tiek rīkoti brīvdabas pasākumi un tiešā tuvumā izveidota atpūtas vieta ar bērnu spēļu laukumu Pie transformatora TP-1006 atrodas stāvlaukums, kurš tiek izmantots gan darbinieku automašīnu novietošanai ikdienā, gan drošas satiksmes organizēšanai pasākumu laikā.

Radiotorņa izvēlētā vieta atrodas vēsturiskajā muižas teritorijā, kurā atrodas 19. Gs. Grāfu Plāteru – Zībergu muižas komplekss un parks. Tā kā radiotorni iecerēts būvēt ļoti augstu (72 m), ir jānoskaidro būvniecības iespējamā ietekme (troksnis, vibrācija vai cita veida piesārņojums) uz vidi, infrastruktūru un iedzīvotāju veselību, kā arī jānoskaidro sabiedrības viedoklis.