Mail Space Facebook Google Plus RSS

Bebrene (Bebrenes ciems) savu vārdu ieguvusi no Bebrupītes, kuras krastos tā atrodas. Gan senos laikos, gan vēl joprojām Bebrenes apkārtnē dzīvo daudz bebru. Pirmoreiz rakstos minēta 1562. gadā, bet ir liecības par to, ka Bebrenes apkārtne apdzīvota sākot ar akmens laikmetu.

NEBŪSIM VIENALDZĪGI – IZTEIKSIM VIEDOKLI PAR NOVADA NĀKOTNI!

No 27.maija līdz 15. jūnijam norisināsies aptauja par Ilūkstes novada kā atsevišķas administratīvi teritoriālās vienības nākotnes redzējumu saistībā ar plānoto administratīvi teritoriālo reformu. Ikviens (vecumā no 15 gadiem), kam rūp Ilūkstes novada nākotne, tiek aicināts izteikt savu viedokli, atbildot uz aktuāliem jautājumiem:

  • Vai atbalstāt Ilūkstes novadu kā patstāvīgu Latvijas Republikas administratīvo teritoriju?
  • Kurā teritorijā Latvijas Republikas Satversmē noteiktajās robežās identificējat Ilūkstes novada piederību?

 

APTAUJAS ANKETU varēs saņemt un aizpildīt Ilūkstes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Brīvības ielā 7, Ilūkstē, Ilūkstes novadā) un visās pagastu pārvaldēs to ierastajā darba laikā, savukārt 13. jūnijā (ceturtdien), 14. jūnijā (piektdien) un 15. jūnijā (sestdien) – no plkst. 8.00 līdz pat plkst. 20.00.

Anketu varēs iesniegt arī elektroniski – parakstot to ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pastu aptauja@ilukste.lv, kā arī izmantojot e-pakalpojumu „Iesniegums iestādei” portālā Latvija.lv (autentificējoties ar internetbankas, eID kartes vai e-paraksta kartes identitātes apliecināšanas rīkiem).

 

Papildu informāciju var saņemt, zvanot uz tālruņiem:

  • 65447850 (Ilūkstes novada VPVKAC);
  • 65407908 (Bebrenes pagasta pārvalde);
  • 65475434 (Dvietes pagasta pārvalde);
  • 65437343 (Eglaines pagasta pārvalde);
  • 65462296 (Pilskalnes pagasta pārvalde);
  • 65462275 (Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvalde);
  • 65475703 (Šēderes pagasta pārvalde).

Līdzi ņemt personu apliecinošu dokumentu!