Mail Space Facebook Google Plus RSS

Bebrene (Bebrenes ciems) savu vārdu ieguvusi no Bebrupītes, kuras krastos tā atrodas. Gan senos laikos, gan vēl joprojām Bebrenes apkārtnē dzīvo daudz bebru. Pirmoreiz rakstos minēta 1562. gadā, bet ir liecības par to, ka Bebrenes apkārtne apdzīvota sākot ar akmens laikmetu.

Projekts

Biedrība “DVIETES SENLEJAS PAGASTU APVIENĪBA”

 

Projekts “ Inventāra iegāde Dvietes palienes dabas parka Vides klases nodarbībām”

 

Projekta Nr. 17-03- AL28-A019.2201- 000004

 

Biedrība “ Dvietes senlejas pagastu apvienība” ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai ( sabiedrības virzīta vietējā attīstības stratēģija) ” apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” līdzfinansēto projektu Nr.17-03-AL28-A019.2201-000004 īstenojusi projekta 2.daļu. Projekta ietvaros tika iegādāts inventārs dabas parka Vides klases nodarbībām: iegādāti putnu vērošanas binokļi, dzīvnieku novērošanas kamera, pārvietojama nojume un uzstādīts seno cilvēku mājoklis - slietenis.

Projekta mērķis ir dažādot un uzlabot vides izglītības, dabas un kultūrvēstures izziņas aktivitātes dabas parkā " Dvietes paliene" iegādājoties piemērotu inventāru putnu un dzīvnieku novērošanai, vides klases nodarbībām dabā, rekonstruējot seno cilvēku mītni.

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu

 

 

 


Biedrība “DVIETES SENLEJAS PAGASTU APVIENĪBA”

 

Projekts “ Inventāra iegāde Dvietes palienes dabas parka Vides klases nodarbībām”

 

Projekta Nr. 17-03- AL28-A019.2201- 000004

 

Biedrība “ Dvietes senlejas pagastu apvienība” ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai ( sabiedrības virzīta vietējā attīstības stratēģija) ” apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” līdzfinansēto projektu Nr.17-03- AL28-A019.2201- 000004 ir īstenojusi projekta 1.daļu.

Biedrība “ Dvietes senlejas pagastu apvienība” ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstības stratēģija) ” apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” līdzfinansēto projektu Nr.17-03-AL28-A019.2201-000004 īstenoto projekta 2.daļu. Projekta ietvaros tiek iegādāts inventārs dabas parka Vides klases nodarbībām: iegādāti putnu vērošanas binokļi, dzīvnieku novērošanas kamera, pārvietojama nojume un uzstādīts slietenis. 

 

Projekts tiks pabeigts 2018.gada maijā.

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu

 

 

 


Biedrība “DVIETES SENLEJAS PAGASTU APVIENĪBA”

 

Projekts “ Inventāra iegāde Dvietes palienes dabas parka Vides klases nodarbībām”

 

Projekta Nr. 17-03- AL28-A019.2201- 000004

 

Biedrība “ Dvietes senlejas pagastu apvienība” ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai ( sabiedrības virzīta vietējā attīstības stratēģija)” apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” līdzfinansēto projektu Nr.17-03-AL28-A019.2201-000004 ir īstenojusi projekta 1.daļu.

 

Projekts tiks pabeigts 2018.gada maijā.

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu