Mail Space Facebook Instagram RSS

Bebrene (Bebrenes ciems) savu vārdu ieguvusi no Bebrupītes, kuras krastos tā atrodas. Gan senos laikos, gan vēl joprojām Bebrenes apkārtnē dzīvo daudz bebru. Pirmoreiz rakstos minēta 1562. gadā, bet ir liecības par to, ka Bebrenes apkārtne apdzīvota sākot ar akmens laikmetu.

Putnu vērošana dabas parkā „Dvietes paliene"

Putniem nozīmīga vieta (PNV), Natura 2000 teritorija un dabas parks „Dvietes paliene” atrodas uz ziemeļiem no Ilūkstes pilsētas, Daugavas kreisajā krastā. Teritorijas galvenā iezīme ir palieņu pļavas un divi palieņu ezeri – Skuķu jeb Grīvas un Dvietes ezers.

Dvietes paliene ir viena no izcilākajām savvaļas putnu pulcēšanās un ligzdošanas vietām Latvijā.

Dvietes paliene vispārsteidzošākā ir pavasara palu laikā, kad Daugavas palu ūdeņi applūdina Dvietes senleju 20 km garumā. Tad šeit uzturas tūkstošiem ceļojošo ūdensputnu – īpaši iespaidīgi ir milzīgie sējas un baltpieres zosu bari, gulbju bari, visu veidu pīles un dažādi bridējputni. Te ir bagātīgi medību lauki dažādiem plēsīgajiem putniem, gandrīz vienmēr var ieraudzīt mazo ērgli, dažreiz jūras ērgli un zivju ērgli.

Lai arī Dvietes paliene putnu vērotājiem visinteresantākā ir pavasara palu laikā, tomēr arī pārējos gadalaikos šajā ainaviskajā Augšzemes novadā ir ko redzēt un darīt. Dažus gadus pēc ilgstošām lietavām paliene pārplūst arī vasarā vai rudenī, bet sniegotās ziemās strauji atkušņi izraisa palus arī janvārī un februārī.

Vasarā plašās palieņu pļavas un abi palieņu ezeri ir viena no labākajām ligzdošanas vietām Latvijā tādām īpaši aizsargājamām putnu sugām kā grieze, ķikuts un ormanītis. Lielā daudzumā var dzirdēt upes un kārklu ķauķi, lakstīgalas, mērkaziņas, reizēm dzirdamas arī paipalas un laukirbes. Palienē barojas vairāki mazie ērgļi, dažkārt vērojams melnais stārķis, virs ezeriem pamanāmi gulbji, baltspārnu un melnie zīriņi, dažādas lijas. Apkārtējie mežu masīvi bagāti ar dažādiem dzeņveidīgajiem putniem.

Rudenī Augšzemes augstiene pārsteidz ar savu krāsu daudzveidību. Te var mēģināt ieraudzīt balto gārni, protams zivju gārņus, lielus dzērvju un balto stārķu barus. Var skatīt pārlidojošās zosis, tomēr rudens putnu migrācija ir izkliedēta un nekoncentrējas kādā noteiktā vietā.

Ziemā ir klusais periods, bet tomēr arī tad var vērot dažādus dzeņveidīgos, ieraudzīt kādu laukirbju bariņu, paretam kādu plēsīgo putnu.

Kopš 2009. gada rudens apmeklētājiem pieejams arī putnu vērošanas tornis pie Skuķu ezera. Torņa celtniecību finansēja Nīderlandes Karaliskā putnu aizsardzības biedrība.

 

 
Bebrenes pagasts,
Augšdaugavas novads
Ttālr.: +371 26109353 vai +371 20219770
img img img img