Mail Space Facebook Instagram RSS

Bebrene (Bebrenes ciems) savu vārdu ieguvusi no Bebrupītes, kuras krastos tā atrodas. Gan senos laikos, gan vēl joprojām Bebrenes apkārtnē dzīvo daudz bebru. Pirmoreiz rakstos minēta 1562. gadā, bet ir liecības par to, ka Bebrenes apkārtne apdzīvota sākot ar akmens laikmetu.

Te ir darbs

Bebrenes pagasta pārvalde “Pagastmāja”,
Bebrene, Bebrenes pagasts, Augšdaugavas novads


izsludina pieteikšanos uz 
Autovadītāja / kurjera amatu
(profesijas kods 8322 01)

 

Darba pienākumu apraksts:
• Sniegt savlaicīgus un kvalitatīvus autotransporta pakalpojumus pārvaldes un pārvaldei pakļauto iestāžu personālam pēc pagasta pārvaldes vadītājas rīkojuma;
• Savlaicīga dokumentu nogādāšana/saņemšana no pašvaldības iestādēm, ievērojot konfidencialitāti;
• Uzturēt tehniskā kārtībā pārvaldei piederošos autotransporta līdzekļus, nodrošinot to savlaicīgu un kvalitatīvu ikdienas un periodisko tehnisko apkopi, kā arī remontu gan paša spēkiem, gan izmantojot autoservisa pakalpojumus;
• Nodrošināt savlaicīgu automašīnu tehnisko apskati un civiltiesisko apdrošināšanu;
• Ievērot satiksmes noteikumus un nodrošināt bezavārijas darbu;
• Nepieļaut automašīnu izmantošanu nepiederošām personām;
• Kārtot automašīnas izmantošanas uzskaites dokumentāciju un savlaicīgi nodot to pārvaldes lietvedei;
• Veikt citus pagasta pārvaldes vadītājas rīkojumus augstāk minētās kompetences ietvaros;
• Uzturēt normālā sanitāri – higiēniskajā stāvoklī automašīnu garāžas telpās;
• Ievērot darba drošības un ugunsdrošības noteikumus.

 

Prasības pretendentam:
• Vidējā izglītība un attiecīgas kategorijas autovadītāja apliecība.

 

Piedāvājam:
• Darbu uz pilnu slodzi uz nenoteiktu laiku;
• Interesantu un dinamisku darbu;
• Amatalga EUR 534.00 apmērā un sociālās garantijas.

 

Pieteikšanās nosacījumi:
Gaidīsim Jūsu CV un motivācijas vēstuli uz e-pastu: parvalde@bebrene.lv vai personīgi Bebrenes pagasta pārvaldē līdz 2022. gada 31. jūlijam.

Tālrunis uzziņām: 65407908, 20219770

 

 

img img img img