Mail Space Facebook Instagram RSS

Bebrene (Bebrenes ciems) savu vārdu ieguvusi no Bebrupītes, kuras krastos tā atrodas. Gan senos laikos, gan vēl joprojām Bebrenes apkārtnē dzīvo daudz bebru. Pirmoreiz rakstos minēta 1562. gadā, bet ir liecības par to, ka Bebrenes apkārtne apdzīvota sākot ar akmens laikmetu.

Te ir darbs

  AUGŠDAUGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
BEBRENES PAGASTA PĀRVALDE
“Pagastmāja”, Bebrene, Bebrenes pagasts

  *  *  *


izsludina pieteikšanos uz 
Kultūras tūrisma organizatora amatu
ar nepilnu darba laiku (0.5 slodze) uz nenoteiktu laiku

 

Darba pienākumu apraksts:
- pasākumu organizēšana pagasta teritorijā;
- sadarbība ar Augšdaugavas novada kultūras un tūrisma nodaļām;
- sadarbība ar pagasta iestādēm, biedrībām un interešu kopām;
- sadarbība ar vietējiem zemniekiem un uzņēmējiem;
- sabiedrības informēšana un izglītošana;
- Bebrenes pagasta teritorijas un objektu svētku noformējumu organizēšana;
- piedalīšanās sporta un tūrisma pasākumu organizēšanā;
- vēlme veidot pozitīvas un labvēlīgas komunikācijas vidi Bebrenes pagastā, koordinēt kultūras aktivitātes un cilvēku iniciatīvas;
- aktīvas rosības un pozitīvas atmosfēras vides veidošana un popularizēšana Bebrenes pagastā.

 

Prasības pretendentam:
Pieredze pasākumu plānošanā un organizēšanā, augstas komunikācijas prasmes, svarīga pozitīva attieksme, prasme plānot savu darbu, strādāt radoši, patstāvīgi un uzņemties iniciatīvu, prasme strādāt komandā.

 

Pieteikšanās:
Gaidīsim Jūsu CV un motivācijas vēstuli uz e-pastu: parvalde@bebrene.lv vai benita.strausa@bebrene.lv, vai personīgi Bebrenes pagasta pārvaldē, t. 65407909, 20219770, līdz 2022. gada 20. janvārim.

 

 

 *  *  *

 
izsludina pieteikšanos uz 
Kapsētu pārziņa amatu
ar nepilnu darba laiku (0.5 slodze) uz nenoteiktu laiku

 

Darba pienākumu apraksts:
- organizēt kapsētu uzturēšanu un apsaimniekošanu Bebrenes pagasta 11 kapsētās;
- kapsētu topogrāfisko un inventarizāciju, apbedījumu vietu precīzu uzskaiti, kā arī nodrošināt datu pieejamību;
- apbedījuma vietas ierādīšanu, mirušo reģistrāciju kapu grāmatās un elektroniskā datu bāzē u.c.

 

Prasības pretendentam:
Pieredze darba organizēšanā, komunikācijas spējas, augsta atbildības sajūta.

 

Pieteikšanās nosacījumi:
Gaidīsim Jūsu CV uz e-pastu: pārvalde@bebrene.lv vai personīgi Bebrenes pagasta pārvaldē, t. 65407909, 20219770, līdz 2022. gada 20. janvārim.

 

 

img img img img