Mail Space Facebook Instagram RSS

Bebrene (Bebrenes ciems) savu vārdu ieguvusi no Bebrupītes, kuras krastos tā atrodas. Gan senos laikos, gan vēl joprojām Bebrenes apkārtnē dzīvo daudz bebru. Pirmoreiz rakstos minēta 1562. gadā, bet ir liecības par to, ka Bebrenes apkārtne apdzīvota sākot ar akmens laikmetu.

Saules ceļš Latvijai

watch Publicēšanas datums: trešdiena, 2018 gada 30. maijs
watch Atslēgas vārdi: Izstādes

30. maijā Bebrenes pagasta mājas rokdarbu telpā notika rokdarbu kopas “Māra” pasākums “Saules ceļš Latvijai” un izstādes atklāšana.

Latviešu tautas folklorā no debesu spīdekļiem centrālais ir Saule, kura ir mūžīgās kustības un dzīvības simbols. Saule ir visa redzētāja un zinātāja. Saules raksti ir paši svarīgākie sieviešu goda tērpu rotājumos, tāpat tie ir neiztrūkstoši kāzās līgavainim dāvināto cimdu un zeķu rakstos.

Šodien mēs, “Māras”, vēlamies apkopot savu gājumu vairāku gadu garumā.

2009.gada augustā Jēkabpilī adītāju seminārā Marija Baltmane iemācās adīt dubultos cimdus.... Rodas ideja – fotografēt Sēļu mājās saglabātos cimdus, kas vēlāk apvienojas albumā “Augšzemes musturi”.

Laikam ejot, “Mārām” pievienojas jaunas dalībnieces, un, adot 20x20 cm lielus kvadrātus sarkanos toņos ar dažādām Latvju zīmēm, top sega ar ieadītu logo “Māra”. Māras zemes Karalienes godam, lai būtu aizsardzība un veiksme. Mēs ticam, ka “Māras” ideja ved mūs cauri gadiem, saturot mūsu kopu draudzībā, izpalīdzībā, radošumā.

“Augšzemes musturi” ir tradicionālās tautas mākslas mūsdienu dzīvais variants. Krājuma sastādīšanai izmantoti pēdējos gados darināti puķu un saules stāsti- ieausti, ietamborēti, izadīti un izšūti daudzveidīgās tehnikās un krāsu niansēs. Ģimenēs joprojām nozīmīgs ir mūsu vecmāmiņu veikums, viņu roku darinājumi, kas rada acīm neredzamu sasaisti ar mūsdienām un sniedzas tālāk mazbērnos. Sieviešu darbīgās rokas auž dzīvības tīklu, ieaužot tajā kā pavedienu savu dvēseli.

Adot segu “Sēļu raksti”, rakstus meklējām dažādos informācijas avotos – žurnālos, avīzēs, grāmatās. Arī manas tantes man atdotie cimdu raksti ierakstīti šajā segā. Uzsākot jauno rokdarbu gadu, rodas ideja par seno rokdarbu saglabāšanu. Secinājām, ka mums ļoti svarīgi ir saglabāt sava novada rakstus. Saglabāt rakstus, kas nozīmīgi mums pašām savā ģimenē, un uzadījām jaunus cimdus izpētot senos adījumus un zīmējot tehniskos rakstus. Esam uzadījušas arī kopas dalībnieču atnestos un mīļi glabātos senos cimdus un zeķes.

Uzsākot jauno sezonu domājām par mūsu veikumu sagaidot Latvijas 100 dzimšanas dienu. Mūsu vēlējums “Saules mūžu”, ir 100 saulītēs izveidots. Centrā izveidojām Latvijas 100 dzimšanas dienas ornamentu. Šajās 100 saulītēs ieadīta mūsu mīlestība un veiksmes vēlējumi Mātei Latvijai.

Saku paldies visām „Māras” rokdarbniecēm par kopā būšanu un vēlos teikt to, ka piešķilt savu degsmes uguntiņu varam paši, tāpēc dāvanā - vaska svece, kura smaržojot Jums atgādinās par sauli un dabu, lai katrs var iet savu Saules ceļu un dāvāt siltumu apkārt esošajiem.

Olga Dogžina, kopas “Māra” vadītāja


Rokdarbu kopas “Māra”
darbu izstāde apskatāma bibliotēkas telpās jūnija mēnesi.

img img img img
Novērtē ierakstu: