Mail Space Facebook Instagram RSS

Bebrene (Bebrenes ciems) savu vārdu ieguvusi no Bebrupītes, kuras krastos tā atrodas. Gan senos laikos, gan vēl joprojām Bebrenes apkārtnē dzīvo daudz bebru. Pirmoreiz rakstos minēta 1562. gadā, bet ir liecības par to, ka Bebrenes apkārtne apdzīvota sākot ar akmens laikmetu.

Seminārs Putnu salā

watch Publicēšanas datums: piektdiena, 2015 gada 22. maijs
watch Atslēgas vārdi: Dvietes paliene, Gulbji

Atzīmējot Natura 2000 dienu, Bebrenes pagasta Putnu salā 21. maijā notika seminārs, kurā Dvietes LIFE+ projekta grupa iepazīstināja ar paveiktajiem Dvietes palienes atjaunošanas darbiem. Visi, kuri gribēja, tika aicināti piedalīties simboliskā atjaunotās Dvietes upes vēsturiskās gultnes posma atklāšanā.

Latvijā līkumainas upes gultnes atjaunošana līdz šim veikta tikai Slampes upei Ķemeru nacionālajā parkā 2005. gadā, ar mērķi palielināt bioloģisko daudzveidību, izveidojot dabiskai upei raksturīgu gultni, kā arī atjaunot palu režīmu apkārtējās pļavās.
LIFE+ projekta ietveros Dvietes upes tecējums  ir atjaunots pa tās dabisko, līkumaino gultni ap 2 km garā posmā līdz ietekai Skuķu ezerā, atjaunojot vēsturisko ainavu un, vienlaikus ar atklātu palienes pļavu atjaunošanu, atjaunojot griežu un citu pļavu putnu dzīvotnes.
Palienes ainava  ir būtiski mainījusies, necaurejamu krūmāju vietā aug pļavu augi, ligzdo ķikuti, ganās lopi, un dabas parka apmeklētāju acīm paveras Dvietes upes līkumainais tecējums.
img img img img
Novērtē ierakstu: