Mail Space Facebook Instagram RSS

Bebrene (Bebrenes ciems) savu vārdu ieguvusi no Bebrupītes, kuras krastos tā atrodas. Gan senos laikos, gan vēl joprojām Bebrenes apkārtnē dzīvo daudz bebru. Pirmoreiz rakstos minēta 1562. gadā, bet ir liecības par to, ka Bebrenes apkārtne apdzīvota sākot ar akmens laikmetu.

Talka 2018

watch Publicēšanas datums: trešdiena, 2018 gada 2. maijs
watch Atslēgas vārdi: Talka

Lielā Talka 2018 ir aizvadīta. Paldies Bebrenes un Ilzes iedzīvotājiem, kuri bija atsaucīgi un aktīvi talkoja. Šogad talkā piedalījās aptuveni 226 cilvēki. Savākti 152 maisi ar atkritumiem.

Pirmstalkas nedēļā aktīvi darbojās 140 Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas skolēni un darbinieki. Talkas laikā tika sakopta skolas ābeļdārza teritorija, sporta laukums un dienesta viesnīcas (upītes krasts un tam piegulošā teritorija) apkārtne.

Piektdien mazie Bebrenes bērnudārza ķipari un audzinātājas (kopā 23 cilvēki) centīgi uzkopa bērnudārzam piegulošo teritoriju (lasīja zariņus, vāca plastmasu un papīrus). Talkas dienā muižas parkā aktīvi darbojās 5 seniori – veidoja akmens bruģi senioru atpūtas stūrītī, un, 2 stalti kungi, gatavoja ozolkoka dārza mēbeles. Arī „Tehniskā centra” apkārtnē čakli rosījās 6 talcinieki. Savukārt „Akmeņupes dabas takā” darbojās 10 talcinieki. Tika izcirsti koki un krūmi, salikti akmeņu pakāpieni. Liela rosība valdīja pie Bebrenes katoļu baznīcas. Talcinieki raka, veda, grāba zemi, stādīja kociņus un košumkrūmus – tika iesākts veidot Jaunavas Marijas dārzs. Baznīcas teritorijā talkoja 20 cilvēki. Arī „Bebra” vetaptiekas apkārtni čakli uzkopa 6 talcinieki. Ilze ciemata centrā aktīvi darbojās 16 talcinieki. Pēc talkas visus talkotājus spēcināja silta tēja un zupa.

Paldies visiem par atsaucību. Lielā Talka nebeidzas ar gandarījumu par šajā dienā paveikto. Mums visas nākošās 364 dienas līdz nākamajai talkai jādzīvo ar domu, ka talkas dienā būs daudz mazāk kopjamā, bet vairāk laiku varēsim veltīt skaistākas vides labiekārtošanai un veidošanai.

Lai uz priekšdienām nebūtu jālieto šis teikums "Lielā Talka – tas ir pasākums, kurā tie, kuri nekad nemēslo, savāc aiz tiem, kuri nekad aiz sevis nesavāc!"

img img img img
Novērtē ierakstu: