Mail Space Facebook Instagram RSS

Bebrene (Bebrenes ciems) savu vārdu ieguvusi no Bebrupītes, kuras krastos tā atrodas. Gan senos laikos, gan vēl joprojām Bebrenes apkārtnē dzīvo daudz bebru. Pirmoreiz rakstos minēta 1562. gadā, bet ir liecības par to, ka Bebrenes apkārtne apdzīvota sākot ar akmens laikmetu.

Un atkal kopā!

watch Publicēšanas datums: pirmdiena, 2022 gada 19. septembris
watch Atslēgas vārdi: Seniori

Trīs gadu laikā katrs no Bebrenes senioru kluba “Sidrabrasa” dalībniekiem rudenī cerēja, ka atkal būs senioru pēcpusdiena. Bet kā nebija, tā nebija. Toties šogad centāmies savlaicīgi to noorganizēt. Vēl jo vairāk tāpēc, ka jauno pensionāru skaits pieauga līdz 25. Tāpēc 16.septembrī šis pasākums notika. Diemžēl, ar skumju pieskaņu, bet tam bija jānotiek, jo tieši Ritas Žagatas – “Sidrabrasa” padomes locekles scenārijs bija viņas lolots un sagatavots. Ritai par piemiņu mēs satikāmies, suminājām jaunos pensionārus, saņēmām Sertifikātus gida pienākumu veikšanai Bebrenes dzirnavās un sniedzām nelielu koncertu, jo bija jāveic korekcijas priekšnesumu izvēlē.

Paldies Latvijas Sarkanā Krusta biedrības Augšdaugavas komitejas izpilddirektorei Ērikai Naglinskai par praktisku ieskatu pirmās palīdzības sniegšanā ar pārsteiguma balvām aktīvo iedzīvotāju fonda finansētā projekta “Augt, mācoties un darot” ietvaros. Liels paldies senioru kluba “Sidrabrasa” padomei par sadarbību un atsaucību sešu gadu laikā, jo 4.maijā mums tika pasniegts Augšdaugavas novada Atzinības raksts par radošu ieguldījumu Bebrenes pagasta sabiedriskās dzīves dažādošanā un aktīvu līdzdalību novada pasākumos. Lai arī turpmāk mums izdodas viss iecerētais un veicas jaunu ideju radīšanā un īstenošanā!

Lorija Kaminska

img img img img
Novērtē ierakstu: