Mail Space Facebook Instagram RSS

Bebrene (Bebrenes ciems) savu vārdu ieguvusi no Bebrupītes, kuras krastos tā atrodas. Gan senos laikos, gan vēl joprojām Bebrenes apkārtnē dzīvo daudz bebru. Pirmoreiz rakstos minēta 1562. gadā, bet ir liecības par to, ka Bebrenes apkārtne apdzīvota sākot ar akmens laikmetu.

Ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīkiem veicinās tūrisma attīstību Ilūkstes novadā

watch Publicēšanas datums: otrdiena, 2015 gada 21. aprīlis

14. aprīlī Lietuvā, Kurtuvėnai reģionālajā parkā norisinājās noslēguma konference Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības projektam “Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas labākai pierobežas reģionu pieejamībai”, kurā viens no partneriem ir arī Ilūkstes novada pašvaldība. Pasākuma laikā iesaistītie projekta partneru pārstāvji un citi speciālisti pārrunāja projekta ieguvumus, kā arī diskutēja par tūrisma veicināšanu Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionos un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju lomu tajā.

Būtiskākais projekta ieguvums ir radītie informācijas un komunikāciju tehnoloģiju rīki un produkti, kas ir svarīgi Ilūkstes novada tūrisma nozares attīstībā.
 
Projekta īstenošanas rezultātā Ilūkstes novadā ir uzlabota informācijas infrastruktūra - izvietoti 2 info termināļi ar WiFi pieslēgumu (viens no tiem Ilūkstes TIC, otrs - Dvietes senlejas informācijas centrā „Gulbji”). Novada teritorijā ir uzstādīti 5 informatīvie stendi par dabas parku „Dvietes paliene” ar QR kodiem uz mājaslapām, kur iespējams iepazīties ar detalizētāku informāciju par Ilūkstes novada tūrisma objektiem.
 
Tā kā viens no Ilūkstes novada dabas un kultūrvēstures tūrisma objektiem bagātākajiem centriem ir Bebrene, tās popularizēšanai ir uzlabota Bebrenes pagasta mājaslapa http://bebrene.blogspot.com/ - šobrīd tai izveidota papildus funkcionalitāte, izstrādāts jauns dizains, kā arī tūrisma informācija par Bebrenes pagastā pieejamajiem tūrisma objektiem ir atrodama ne tikai latviešu, bet arī lietuviešu, angļu un krievu valodās. Bebrenes pagasta uzlabotās mājaslapas adrese ir www.manabebrene.lv. Mājaslapas uzlabošana sekmē informācijas pieejamību plašākam interesentu lokam.
 
Uzsākot šo projektu, viena no iecerēm bija dabas parka „Dvietes paliene” popularizēšana, līdz ar to ir izveidota virtuālā tūre par Dvietes palieni, ko var atrast iepriekš minētajā mājaslapā www.manabebrene.lv, kā arī divos izvietotajos info termināļos.
 
Projekta “Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas labākai pierobežas reģionu pieejamībai” vadošais partneris ir Šauļu reģiona attīstības aģentūra, un Ilūkstes novada pašvaldība ir viens no trim projekta partneriem Latvijā. Projekta mērķis bija, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, uzlabot vispārēju iekšējo un ārējo pierobežas reģionu pieejamību, lai nodrošinātu kvalitatīvus tūrisma pakalpojumus.
 
Projekts Nr. LLV-389 tika īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda Latvijas–Lietuvas pārrobežas sadarbības programmas 2007.-2013. gadam finansējumu. Kopējais projekta budžets sastāda 362 698,42 EUR - no tiem Ilūkstes novada pašvaldības budžets ir 19 716,00 EUR.
 
Projekta koordinatore Ieva Rimeicāne

 

img img img img
Novērtē ierakstu: