Mail Space Facebook Instagram RSS

Bebrene (Bebrenes ciems) savu vārdu ieguvusi no Bebrupītes, kuras krastos tā atrodas. Gan senos laikos, gan vēl joprojām Bebrenes apkārtnē dzīvo daudz bebru. Pirmoreiz rakstos minēta 1562. gadā, bet ir liecības par to, ka Bebrenes apkārtne apdzīvota sākot ar akmens laikmetu.

Atzīmēta dabas parka desmitgade

watch Publicēšanas datums: otrdiena, 2015 gada 14. aprīlis
watch Atslēgas vārdi: Dvietes paliene, Pasākumi

Šī gada 12. aprīlī Bebrenes pagasta Putnu salā, dabas parka informācijas centrā „Gulbji” tika atzīmēta Dvietes palienes dabas parka desmitgade.

Pasākumā piedalījās Ilūkstes novada pašvaldības, Dabas aizsardzības pārvaldes, Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās Vides pārvaldes un LIFE+ projektā iesaistīto organizāciju pārstāvji, zemes īpašnieki un vietējie iedzīvotāji, kā arī citi interesenti, kopā 95 cilvēki.

Viesi tika aicināti doties Edmunda Račinska (Latvijas Dabas fonds) vadītā ekskursijā uz Dvietes upes kreiso krastu, kur bija iespēja vērot caurceļojošās zosis un ieklausīties putnu dziesmās. Ekskursijas dalībnieki apmeklēja arī Dabas aizsardzības pārvaldes pagājušā vasarā ierīkoto putnu vērošanas torni Skuķu ezera ziemeļu krastā, no kura paveras plašs skats uz ezeru un tajā mītošajiem putniem.

Pēc pusdienām pasākuma dalībnieki noklausījās divas prezentācijas par dabas parka vēsturi – Dāvis Gruberts (Daugavpils Universitāte, biedrība ‘’Dvietes senlejas pagastu apvienība’’) stāstīja par dabas parka tapšanas vēsturi, savukārt Edmunds Račinskis – par dabas aizsardzības aktivitātēm kopš parka dibināšanas brīža.

Prezentācijām sekoja svinīgs brīdis „Gulbju” pagalmā, kurā tika teiktas apsveikuma runas, sumināti cilvēki, kas ieguldījuši darbu, sirdi un dvēseli dabas parka tapšanā un pēdējo desmit gadu aktivitātēs, tostarp Bebrenes pagasta pārvaldes vadītāja Benita Štrausa, Dvietes senlejas pagastu apvienības valdes loceklis Dāvis Gruberts, „Gulbju” sētas zemes īpašniece Albīne Riņķe, zemes īpašnieki Arnolds Savickis un Guntars Cepurītis. Svētku tortē tika aizdegtas 10 svecītes.

Svētku dienas izskaņā pagājušajā rudenī atjaunotās klēts otrajā stāvā sirsnīgu koncertu sniedza postfolkloras grupa „Vecpilsētas dziedātāji”.

 

Ilze Priedniece

 Paldies par ieguldīto laiku, darbu un atbalstu dabas parka
„Dvietes paliene„ izaugsmē!

 


Dibinātāji
 • Dāvis Gruberts (Bebrene)
 • Andrejs Saušš (Bebrene)
 • Lenvija Rāzna (Bebrene)
 • Līvija Tamane (Pilskalne)
 • Ērika Keivomege (Pilskalne)
 • Ainārs Astičs Dviete)
 • Anita Vērdiņa (Rubeņi)
 • Edvīns Mēņķis (Rubeņi)
 • Antoņina Dzeniška (Asare)
 • Raisma Brandule (Zasa)
Atbalsta komanda
 • Ārija Gruberte
 • Jurgita Gruberte
 • Dace Stalidzāne
 • Viktors, Valentīna un Guntis Malaševski
 • Elga Vuškāne
 • Ināra Preitāga
 • Ilona Jegorova
 • Jefrosinija Vaščenko
 • Emma Malahovska
 • Ieva Rimeicāne
 • Vanda Krastiņa
 • Valdis Dzenis
 • Ērika Purple
Pētnieki, semināru vadītāji
 • Edmunds Račinskis
 • Ilze Priedniece
 • Zaiga Brača
 • Daiga Brakmane
 • Vija Kreile
 • Jānis Reihmanis
 • Andris Klepers
 • Juris Smalinskis
 • Uldis Valainis
 • Jan van der Veen
 • Inita Bružika
 • Regīna Indriķe
Sadarbības partneri
 • Ilūkstes novada pašvaldība
 • Latvijas dabas fonds (LDF)
 • Dabas aizsardzības pārvalde (DAP)
 • ARK fonds (Nīderlande)
 • Karaliskā putnu aizsardzības biedrība (Nīderlande)
 • Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi”
‘’Melnā ķēķa’’ saimnieces
 • Violeta Zviedrāne
 • Elīna Lapa
 • Valentīna Veinberga
 • Iveta Kurjakina
Zemju īpašnieki
 • Albīne Riņķe
 • Mārtiņš Seržants
 • Guntars Cepurītis
 • Dace Krūmane
‘’Melno’’ darbu darītāji
 • Arnolds Savickis
 • Aivars Štrauss
Aktīvie talcinieki
 • Jāzeps Smikersts
 • Laila Bidzāne
 • Biruta Vārslavāne
Atbalstītāji
 • z/s „Krauklīši
  (Uldis un Raitis Žagatas)
 • *z/s „Dimanti”
  (Anita un Alberts Skrimbļi)
 • (Evita un Guntars Skrimbļi )
Siena ziedotāji
 • z/s „Sausiņi”
  (Raimonds Kolosovskis)
 • z/s „ Laimneši „
  (Intars Timšāns)
 • Aivars Vanags - Leimaņu pagasta z/s ‘’Vārpiņas’’
   
img img img img
Novērtē ierakstu: