Mail Space Facebook Instagram RSS

Bebrene (Bebrenes ciems) savu vārdu ieguvusi no Bebrupītes, kuras krastos tā atrodas. Gan senos laikos, gan vēl joprojām Bebrenes apkārtnē dzīvo daudz bebru. Pirmoreiz rakstos minēta 1562. gadā, bet ir liecības par to, ka Bebrenes apkārtne apdzīvota sākot ar akmens laikmetu.

Ceļojums 90 gadu garumā

watch Publicēšanas datums: sestdiena, 2017 gada 30. decembris
watch Atslēgas vārdi: Bebrenes profesionālā vsk.

Lai atcerētos Bebrenes profesionālajā skolā jeb tehnikumā pavadītos darba gadus, 28.decembrī atmiņu pēcpusdienā tikās Bebrenē dzīvojošie pensionētie skolotāji un pedagoģiskie darbinieki. Ceļojums sākās ar labiekārtotiem mācību kabinetiem, kur bijušie skolotāji iejutās audzēkņu lomās. A.Vaļukas anatomijas kabinetā visi centās atpazīt dzīvniekus puzlēs, Ē.Purple atdzīvināja atmiņu ārstniecības augu noteikšanā, I.Mališeva iepazīstināja ar skolu, kā arī daudzpusīgajām interaktīvās tāfeles iespējām dzemdniecības un parazitoloģijas apgūšanā, bet ēdienu gatavošanas apmācības optimizēšanai Ē.Naglinskas savāktā plašā trauku un virtuves piederumu kolekcija atgādināja visiem par senaizmirsto vērtību pielietojumu ikdienā.

Ekotūrisma kabinetā pasākuma dalībnieki sekoja līdzi virtuālai ekskursijai L.Kaminskas sagatavotajā prezentācijā „Ceļojums 90 gadu garumā”, lai iepazītos ar profesionālās apmācības vēsturi Bebrenē no 1927.gada 21.oktobra līdz mūsdienām. Skolas mācību darba un atpūtas dzīve faktos, skaitļos un fotogrāfijās – šādi virtuālās ekskursijas apstāšanās atbalsta punkti bija redzami prezentācijā. Profesionālās skolas darbības sākumā tika atvērtas mājturības un lauksaimniecības nodaļas, bet no 1946.gada kļuva aktuāla tikai veterinārmedicīnas speciālistu apmācība, kura vēl joprojām turpina savu darbību. Toties 20.gs. beigās atgriezās pie mājturības un lauksaimniecības speciālistu sagatavošanas, kuriem pievienojās grāmatveži, galdnieki, pavāri, vēlāk – ēdienu gatavošanas speciālisti un ekotūristi. Bebrenes profesionālo skolu ir beiguši trīs ar pusi tūkstoši absolventu, no tiem vairāk kā 2800 – veterinārmedicīnā.

Paldies Profesionālās izglītības nodaļas skolotājiem par doto iespēju ciemoties bijušajā darba vietā un kavēties atmiņās pie viņu sarūpētā cienasta, atcerēties tradīcijām bagātā, darbīgā un draudzīgā kolektīva dzīvi. Lai piepildās visas viņu nākotnes ieceres jaunu speciālistu sagatavošanā! Uz sadarbību!

Bebrenes senioru kluba „Sidrabrasa” padome

img img img img
Novērtē ierakstu: