Mail Space Facebook Instagram RSS

Bebrene (Bebrenes ciems) savu vārdu ieguvusi no Bebrupītes, kuras krastos tā atrodas. Gan senos laikos, gan vēl joprojām Bebrenes apkārtnē dzīvo daudz bebru. Pirmoreiz rakstos minēta 1562. gadā, bet ir liecības par to, ka Bebrenes apkārtne apdzīvota sākot ar akmens laikmetu.

Dvietes LIFE+ projekta noslēguma seminārs

watch Publicēšanas datums: pirmdiena, 2015 gada 28. septembris
watch Atslēgas vārdi: Dvietes paliene, Gulbji

25. septembrī Bebrenē notika LIFE+ projekta DVIETE (2010-2015) noslēguma seminārs. Pasākums sākās Bebrenes muižā (vidusskolā), kur projekta grupa pastāstīja par projektā paveikto - projekta vadītājs Edmunds Račinskis informēja par biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas darbu rezultātiem, Ilze Priedniece sniedza prezentāciju par sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumiem un Zaiga Brača stāstīja par projekta finansēm un ieguldījumiem vietējā ekonomikā. Pēc tam notika projekta partneru - filmu studijas Elm Media - uzņemtās filmas „Palu zeme Dviete” pirmizrāde un projekta grupa pateicās sadarbības partneriem un atbalstītājiem.

Pēc pusdienām sanāksmes dalībnieki devās nelielā pārgājienā pa Dvietes palieni, kur bija iespēja iepazīties ar biotopu atjaunošanas rezultātiem dabā.

Seminārā piedalījās 53 cilvēki - zemes īpašnieki un vietējie iedzīvotāji, Vides attīstības un reģionālās attīstības ministrijas, Dabas aizsardzības pārvaldes, Latvijas Dabas fonda, projekta partneru - Ilūkstes novada pašvaldības, ARK Nature un Elm Media, kā arī Dvietes senlejas pagastu apvienības, Latvijas Universitātes, Daugavpils Universitātes, Vides aizsardzības kluba un Latvijas Zaļās partijas pārstāvji, Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas audzēkņi, nacionālo un reģionālo mediju pārstāvji, kā arī citi interesenti.

 

Ilze Priedniece 28.09.2015.

img img img img
Novērtē ierakstu: