Mail Space Facebook Instagram RSS

Bebrene (Bebrenes ciems) savu vārdu ieguvusi no Bebrupītes, kuras krastos tā atrodas. Gan senos laikos, gan vēl joprojām Bebrenes apkārtnē dzīvo daudz bebru. Pirmoreiz rakstos minēta 1562. gadā, bet ir liecības par to, ka Bebrenes apkārtne apdzīvota sākot ar akmens laikmetu.

Jelgavas novada seniori Bebrenes pagasta „Gulbjos”

watch Publicēšanas datums: sestdiena, 2017 gada 27. maijs
watch Atslēgas vārdi: Gulbji, Seniori

25.maijā pie mums ciemojās Jelgavas novada seniori. Viņi ieradās albildes vizītē pie Ilūkstes novada senioriem, iepazinās ar Ilūkstes novada pensionāru biedrības aktivitātēm un apmeklēja novada interesantākās vietas, tajā skaitā arī dabas parku „Dvietes paliene” Bebrenes pagasta Putnu salā un Dvietes senlejas informācijas centru „Gulbji”.

Ar sevišķu interesi jelgavnieki sekoja Bebrenes pagasta pārvaldes vadītājas Benitas Štrausas stāstījumam par atbūdas - piektā gadalaika norisēm palienē. Bebrenes seniori senajā klētiņā rādīja savus rokdarbus, bet Ārija Gruberte atklāja dažus sēļu tautas tērpu darināšanas noslēpumus. Ciemiņi priecājās par Bebra muzeja bagātībām. Bet visvairāk jelgavieki pateicās par garšīgajām pusdienām, ko pagatavoja Senioru kluba „Sidrabrasa” un biedrības „Sēlene” dalībnieces. Sēļu ēdieni tika izgaršoti un slavēti. Sarunas un kopīgi nodziedātā dziesma viesa cerību uz atkaltikšanos Bebrenē atbūdas laikā.

Lorija Kaminska

img img img img
Novērtē ierakstu: