Mail Space Facebook Instagram RSS

Bebrene (Bebrenes ciems) savu vārdu ieguvusi no Bebrupītes, kuras krastos tā atrodas. Gan senos laikos, gan vēl joprojām Bebrenes apkārtnē dzīvo daudz bebru. Pirmoreiz rakstos minēta 1562. gadā, bet ir liecības par to, ka Bebrenes apkārtne apdzīvota sākot ar akmens laikmetu.

Koncerts veltīts Latvijas 97.dzimšanas dienai

watch Publicēšanas datums: otrdiena, 2015 gada 17. novembris
watch Atslēgas vārdi: Pasākumi, Video

 

Svētkos apbalvoto saraksts

 

1. Aina Razminoviča – par radošu pieeju skolas jauniešu deju kolektīva vadīšanā.

2. Marta Vanaga – par ilggadīgu un godprātīgu darbu Bebrenes vispārizglītojošajā un profesionālajā vidusskolā, sekmīgu jaunās paaudzes izglītošanu un audzināšanu.

3. Diāna Caune-Ostrovska – par aktīvu skolēnu iesaistīšanu pagasta un novada sportiskajās aktivitātēs.

4. Sandra Vaitkeviča – par veiksmīgu skolēnu sagatavošanu XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.

5. Lolita Pauļuka –par godprātīgu un atbildīgu pieeju uzticēto darba pienākumu veikšanā.

6. Lorija Kaminska – par aktīvu vēsturisko materiālu vākšanu, apkopošanu un ekspozīcijas „Profesionālajai izglītībai Bebrenē - 88” izveidošanu.

7. “Ritam” – par aktīvu līdzdalību festivālā “Baltica 2015”, par LEADER projekta sekmīgu realizāciju.

8. Regīna Medisa – par ilggadīgu darbu jaunās paaudzes audzināšanā, par sirds siltumu katru dienu sagaidot topošos skolēnus.

9. Biruta Kaniņa - ilggadīgu darbu jaunās paaudzes audzināšanā, par sirds siltumu katru dienu darbojoties ar Bebrenes visjaunāko paaudzi.

10. Anita Daģe -par godprātīgu un atbildīgu pieeju uzticēto darba pienākumu veikšanā; par nesavtīgu sava brīvā laika ieguldīšanu pagasta vizuālā tēla uzturēšanā.

11. Aivars Štrauss – par aktīvu iesaistīšanos velomaratona “Meža takas Bebrenē 2015” trases izveidošanā un sacensību organizēšanā.

12. Andis Puida – par aktīvu iesaistīšanos velomaratona “Meža takas Bebrenē 2015” rīkošanā un organizēšanā.

13. Jānis Puida – par aktīvu iesaistīšanos velomaratona “Meža takas Bebrenē 2015” rīkošanā un organizēšanā.

14. Rasma Drulle – par atsaucību un aktīvu zāļu tēju vākšanu un apkopošanu  Bebrenes pagastā.

15. Jurgita Gruberte – par nesavtīgu sava brīvā laika ieguldīšanu pasākuma “Ūsiņš jāj” organizēšanā un novadīšanā.

16. Ilzes ciemata iedzīvotājiem – par bijušo un esošo ilziešu salidojuma ikgadējo organizēšanu un sekmīgu novadīšanu.

17. Vineta Sīle – par atsaucību un augsto pienākuma apziņu, veicot savus darba pienākumus Bebrenes pagasta pasta nodaļā.

 

img img img img
Novērtē ierakstu: