Mail Space Facebook Instagram RSS

Bebrene (Bebrenes ciems) savu vārdu ieguvusi no Bebrupītes, kuras krastos tā atrodas. Gan senos laikos, gan vēl joprojām Bebrenes apkārtnē dzīvo daudz bebru. Pirmoreiz rakstos minēta 1562. gadā, bet ir liecības par to, ka Bebrenes apkārtne apdzīvota sākot ar akmens laikmetu.

Mācīties brīvprātīgi darboties

watch Publicēšanas datums: sestdiena, 2021 gada 31. jūlijs
watch Atslēgas vārdi: Seniori

 

Vakarā lija stiprs lietus, plosījās negaiss un vētra... Bet no rīta visapkārt jau bija dzirdama zāģu rūkšana: darbojās strādnieki, kas sakopa iepriekšējās dienas sagāztos kokus, krūmus un zarus. 28.jūlija rīts bija dzestrs, bet saulīte spraucās caur mākoņiem, kad Bebrenes pagasta seniori un citi interesenti pulcējās projekta „Brīvprātīgā darba veicināšana senioru dzīves kvalitātes paaugstināšanai” ietvaros uz lekciju par brīvprātīgo darbu, kuru vadīja biedrības „Latvijas Jaunatnes padome” izpilddirektore Inese Šubēvica.

Kas ir brīvprātīgais darbs? Kas var iesaistīties vai kādu piesaistīt brīvprātīgajam darbam? Kas to regulē? Kā piesaistīt jaunatni brīvprātīgajam darbam? Kāda samaksa? Kādi normatīvie dokumenti jānokārto brīvprātīgā darba veicējiem? Kāds labums man un citiem ir no brīvprātīgā darba? Šos un daudzus citus jautājumus diskusijas veidā varēja noskaidrot šīs lekcijas laikā. Pārrunu veidā mūsu lekcijas laikā par brīvprātīgo darbu runāja ne tikai mūsu valsts un starptautiskas pieredzes bagāta lektore, bet arī pasākuma dalībnieki. Lekcijas gaitā secināju, ka, ja es mazgāju baznīcā grīdu - tas nav brīvprātīgais darbs, bet gan es kalpoju baznīcai. Ja mans bērns palīdz dažādos ikdienas mājas darbos, arī tas nav brīvprātīgais darbs, bet gan pienākums. Pēc šīs tikšanās radās dažādas idejas, kā var ar nelielu resursu palīdzību piesaistīt brīvprātīgos veikt vērtīgu un sabiedrībai nepieciešamu darbu.

Raksts ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raksta saturu atbild biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts”.

Projekta reģionālā koordinatore
LSK Daugavpils - Ilūkstes novadu komitejā Ērika Naglinska

img img img img
Novērtē ierakstu: