Mail Space Facebook Instagram RSS

Bebrene (Bebrenes ciems) savu vārdu ieguvusi no Bebrupītes, kuras krastos tā atrodas. Gan senos laikos, gan vēl joprojām Bebrenes apkārtnē dzīvo daudz bebru. Pirmoreiz rakstos minēta 1562. gadā, bet ir liecības par to, ka Bebrenes apkārtne apdzīvota sākot ar akmens laikmetu.

Mūsu svētku diena - 18.novembris

watch Publicēšanas datums: piektdiena, 2016 gada 18. novembris
watch Atslēgas vārdi: Pasākumi

Vistumšākajā rudens dienā svinam Latvijas dzimšanas dienu. Ar cerību, ka mūsu valsts pastāvēs, ar ticību, ka esam vajadzīgi savai valstij un mūsu darbs vairos tās labklājību.

Bebrenes kultūras namā 18. novembrī visi kopā atzīmējām Latvijas 98. pastāvēšanas gadskārtu. Iepazinām cilvēkus, kas saņēma pagasta pārvaldes Goda diplomus, cilvēkus kas mūsu pagastu dara atpazīstamu, kas vairo pagasta labklājību ar savu darbu, skolo mūsu bērnus, saglabā kultūrvēsturisko mantojumu un gūst uzvaras sportā.

Līdz pašai sirdij aizgāja muzikālais uzvedums „Paauklē, saulīte, manu zemīti” ar aktrisi un dzejnieci Kristīni Dinu Bitēnu un komponistu Atvaru Sirmo, kas ikkatram lika aizdomāties, kas šajā dzīvē mums ir svarīgākais. Šo mākslinieku emocionālā uzstāšanās pamodināja mūsu lepnumu un mīlestību pret Latvijas zemi, kas ir pati skaistākā šajā pasaulē.

Nominācija ‘’Ģimene Bebrenei’’

Malaševsku ģimene – par ilggadīgu un nesavtīgu mājas lapas ‘’Manabebrene’’ uzturēšanu, veidošanu un Bebrenes vārda popularizēšanu pasaulē.

 

Nominācija ‘’Bebrenes lepnums’’

Jāzeps Skrimblis – par Ilzes skolas 150 gadu atceres pasākuma idejas realizēšanu un Ilzes pamatskolas vārda saglabāšanu nākošajām paaudzēm.

 

Nominācija ‘’Kultūras mantojuma saglabāšana’’

Folkloras kopa ‘’Ritam’’ – par Bebrenes kultūras mantojuma un tradīciju saglabāšanu, par skanīgu Bebrenes tēla tautās nešanu.
Olga Dogžina – par seno rokdarbu tradīciju saglabāšanu, popularizēšanu, prasmju nodošanu līdzcilvēkiem un nākošajām paaudzēm.
Ārija Gruberte – par seno rokdarbu tradīciju saglabāšanu, Bebrenes rakstu apzināšanu un atjaunošanu, lai nodotu nākošajām paaudzēm.

 

Nominācija ‘’Aktīvākais seniors’’

Dāmu deju kopa ‘’Rudzupuķes’’ – par aktīvu darbošanos un Bebrenes vārda nešanu ārpus novada robežām.

 

Nominācija ‘’Bebrenes sportists’’

Santis Setkovskis – par augstiem sasniegumiem sportā un godalgotām vietām sacensībās, par Bebrenes vārda popularizēšanu.
Kalvis Daukste – par augstiem sasniegumiem svaru stieņa celšanas sacensībās un Bebrenes vārda popularizēšanu.

 

Nominācija ‘’Jaunietis Bebrenei’’

Ilmārs Ragels – par godprātīgu un atbildīgu pieeju uzticēto darba pienākumu veikšanā, par atsaucību palīdzot līdzcilvēkiem.

 

Nominācija ‘’Labais darbs Bebrenei’’

z/s ‘’Sausiņi’’ (Kolosovsku ģimene) – par atsaucību un sadarbību pagasta sabiedrisko teritoriju koka infrastruktūras elementu atjaunošanā.
Ks ‘’Akmenāji’’ (Zeltiņu ģimene) – par atsaucību un sadarbību pagasta sabiedrisko teritoriju koka infrastruktūras elementu atjaunošanā, par pašvaldības ceļu posmu uzlabošanu.
z/s ‘’Laimneši’’ (Timšānu ģimene) – par atsaucību un sadarbību Akmeņupes takas infrastruktūras elementu atjaunošanā, par melnzemes sagādāšanu kapiem.
Zībārtu ģimene no ‘’Kadiķiem’’ – par pašvaldības ceļa posma uzlabošanu.

 

Nominācija ‘’Skolotājs Bebrenei’’

Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola – par ikgadējiem augstiem sasniegumiem Draudzīgā aicinājuma fonda skolu reitingā.

 

img img img img
Novērtē ierakstu: