Mail Space Facebook Instagram RSS

Bebrene (Bebrenes ciems) savu vārdu ieguvusi no Bebrupītes, kuras krastos tā atrodas. Gan senos laikos, gan vēl joprojām Bebrenes apkārtnē dzīvo daudz bebru. Pirmoreiz rakstos minēta 1562. gadā, bet ir liecības par to, ka Bebrenes apkārtne apdzīvota sākot ar akmens laikmetu.

Nacionālās enciklopēdijas elektroniskās versijas starts Bebrenē

watch Publicēšanas datums: otrdiena, 2018 gada 18. decembris

Īpašs veltījums Latvijas simtgadei ir Nacionālās enciklopēdijas veidošana. Darbs sācies pirms gandrīz četriem gadiem, un šī gada nogalē ceļu pie lasītājiem sāk gan enciklopēdijas drukātā, gan elektroniskā versija. Enciklopēdijas mērķis ir kļūt par nozīmīgāko informācijas resursu latviešu valodā, uzsver tās galvenais redaktors Valters Ščerbinskis. 18.oktobrī notika Nacionālās enciklopēdijas drukātā sējuma “Latvija” atvēršanas pasākums, savukārt no 18. decembra ikvienam brīvi pieejama būs Nacionālās enciklopēdijas elektroniskā versija.

Tas ir priecīgs notikums , ka Enciklopēdijas elektroniskās versijas “atvēršanas” pasākums notika Sēlijā, Ilūkstes novada Bebrenes vidusskolā (Bebrenes muižas ēkā) ar daudzu viesu klātbūtni. Piedalījās gan Enciklopēdijas autoru kolektīvs, gan ārzemju enciklopēdiju pārstāvji no septiņām valstīm. Enciklopēdijas galvenais redaktos Valters Ščerbinskis iepazīstināja ar saturu. Viens no pirmajiem šķirkļiem saistīts ar Ziemassvētkiem, ar svētkiem, kas tūlīt jau ienāks katrā mājā, un informāciju par tiem. Darba gaitā tika demonstrētas Enciklopēdijas iespējas – atrast vajadzīgo materiālu, attēlus , tiešsaistē sazināties ar cilvēkiem u.c. Kultūras ministre Dace Melbārde tiešsaistē aicināja apzināties pieaugošo Nacionālās enciklopēdijas vērtību un novēlēja visiem gaišus Ziemassvētkus. Vismaz Bebrenē šie svētki būs gaiši, jo sniega sega ir diezgan bieza un apkārtne pateicoties tai – pasakaina.

img img img img
Novērtē ierakstu: