Mail Space Facebook Instagram RSS

Bebrene (Bebrenes ciems) savu vārdu ieguvusi no Bebrupītes, kuras krastos tā atrodas. Gan senos laikos, gan vēl joprojām Bebrenes apkārtnē dzīvo daudz bebru. Pirmoreiz rakstos minēta 1562. gadā, bet ir liecības par to, ka Bebrenes apkārtne apdzīvota sākot ar akmens laikmetu.

Bebrenes mājas lapā tiek atklāta vēl viena jauna sadaļa - „Profesionālās izglītības attīstība Bebrenē”.


Izglītības iestāde joprojām sagatavo dažāda profila speciālistus. Informāciju sagatavojusi Lorija Kaminska, kura jau daudzus gadus vāc un apkopo materiālus par šo mācību iestādi, kas tagad saucas Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola.


Profesionālā izglītība Bebrenē (2010.-2019.)

Pēc 75 gadu pārtraukuma Bebrenes Profesionālā vidusskola (BPV) 2011.gada 1.janvārī atgriezās Ilūkstes pašvaldības pakļautībā, bet 2014.gada 7.februārī tika izveidota Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola (BVPV). Tas jau ir vienpadsmitais skolas nosaukums. Šīs desmitgades pārvērtību virpulis profesionālo izglītību Bebrenē skāra dažādās jomās: ne tikai pakļautības un nosaukuma maiņa, bet arī mācību korpusu un dienesta viesnīcas renovācija, materiāli tehniskās bāzes...

Lasīt tālāk ››

watch Publicēšanas datums: svētdiena, 2021 gada 27. jūnijs

Profesionālā izglītība Bebrenē (2000.-2009.)

2002.gadā atbilstoši Izglītības likumam tehnikumu pārdēvēja par Bebrenes Profesionālo vidusskolu (BPV), un pēc diviem gadiem skola jau bija Izglītības un zinātnes ministrijas pakļautībā. Tika akreditēta BPV un šādas izglītības programmas: „Veterinārmedicīna”, „Ēdināšanas serviss”, „Galdniecības izstrādājumi”, „Mājturība”, „Lauku mājamatniecība”, „Saimnieciskās darbības uzskaite, kontrole un analīze”. Atjaunoti kursi...

Lasīt tālāk ››

watch Publicēšanas datums: sestdiena, 2021 gada 22. maijs

Profesionālā izglītība Bebrenē (1990.-1999.)

Pēc 1991.gada sovhoztehnikuma reorganizācijas Bebrenes lauksaimniecības tehnikuma mācību saimniecības kopplatība palika 316 ha zemes, uz kuras tika uzturēti 126 liellopi un 60 cūkas. Tehnikumam piederēja 4 smagās un 2 mācību automašīnas, mikroautobuss un 10 traktori, kā arī atsevišķi lauksaimniecības agregāti un tehnika. Vidējais audzēkņu skaits nepārsniedza 200. Audzēkņu rīcībā bija 33 mācību kabineti, laboratorijas un darbnīcas, kas tika izvietoti galvenajā mācību korpusā, vecajās un jaunajās...

Lasīt tālāk ››

watch Publicēšanas datums: svētdiena, 2021 gada 25. aprīlis

Profesionālā izglītība Bebrenē (1980.-1989.)

Bebrenes sovhoztehnikuma(BST) uzplaukuma gadi – 80-tie, kad tika pilnveidota praktiskā apmācība saistībā ar lietderīgu darbu saimniecībā un pirmrindas pieredzi rajonā, republikā, valstī. Šajā desmitgadē BST uzsāka vidusskolu absolventu apmācību, pateicoties kam veterinārfeldšera profesiju apguva vairāk kā 600 jauno speciālistu. Gandrīz visi absolventi ieguva arī mākslīgās apsēklošanas tehniķa apliecību un autovadītāja tiesības. Tehnikumā darbojās 3 metodiskās komisijas, 10 mācību...

Lasīt tālāk ››

watch Publicēšanas datums: svētdiena, 2021 gada 28. marts

Profesionālā izglītība Bebrenē (1970.-1979.)

1970.gada 1.janvārī nodibināja Bebrenes sovhoztehnikumu (BST), kura platība sasniedza 11000 ha. 21 gadu mācību, audzināšanas, ražošanas, kultūras un sporta darbs bija saistīts ar sovhoztehnikuma vārdu: kopīgas sanāksmes un sēdes, tematiskas tikšanās un pēcpusdienas, svētku gājieni un mītiņi, dažādi svinīgi pasākumi un saviesīgi vakari, konferences un simpoziji, spartakiādes un sacensības, ekskursijas un rudens talkas mēneša garumā kartupeļu, cukurbiešu, linu laukos. 70-tajos...

Lasīt tālāk ››

watch Publicēšanas datums: ceturtdiena, 2021 gada 25. februāris

Profesionālā izglītība Bebrenē (1960.-1969.)

60-tie gadi – Bebrenes veterinārā tehnikuma brieduma gadi. „Mācību saimniecības kopplatība sasniedza 376 ha, bet izmantojamā zeme – 254 ha. Pēc iegūtām ražām Bebrene salīdzinājumā ar citiem lauksaimniecības tehnikumiem ieņēma vienu no pirmajām vietām republikā. No viena hektāra te visvairāk ievāc kartupeļus, cukurbietes, kukurūzu un sienu. Galvenās lopkopības nozares tehnikumā ir piena lopkopība, liellopu un cūkgaļas ražošana. Uzceltas jaunas liellopu un cūku fermas, lopbarības...

Lasīt tālāk ››

watch Publicēšanas datums: sestdiena, 2021 gada 23. janvāris

Profesionālā izglītība Bebrenē (1950.-1959.)

50-tie gadi Bebrenes zoo/veterinārā tehnikuma dzīvē kļuva par lielo pārmaiņu laiku. „1955.gadā tehnikumam jau bija sava elektrostacija, garāža, kalve, labības šķūnis un lopu kūts. Klēts vietā iekārtoja klīniku ar stacionāru (vecā klīnika). Tika nokomplektēts šķirnes ganāmpulks. Mācību kabineti bija papildinājušies ar daudziem uzskates līdzekļiem. Lai uzlabotu mācību darbu 1952./53.m.g. tehnikumā iekārtoja sešus mācību kabinetus, bet pēc gada to jau bija astoņi. No 15 tehnikuma...

Lasīt tālāk ››

watch Publicēšanas datums: sestdiena, 2020 gada 19. decembris

Profesionālā izglītība Bebrenē (1939.-1949.)

„Tagad, kad atkal lauksaimniecība ir dominējošā nozare mūsu saimnieciskā laukā, ceru, ka lauku ļaudis pratīs pienācīgi novērtēt lauksaimniecības zināšanu nepieciešamību un skolu apmeklēs daudzi audzēkņi. Skolā var labi izvest arī praktiskās apmācības, jo pie skolas ir apmēram 60 ha lauksaimnieciski izmantojamās zemes,” – tā par skolas darbību izteicās direktors Kārlis Rudzītis laikraksta „Daugavpils Latviešu Avīze” 1941.g. 14.augusta numurā. Bebrenes...

Lasīt tālāk ››

watch Publicēšanas datums: otrdiena, 2020 gada 17. novembris

Profesionālā izglītība Bebrenē (1927.-1939.)

Bebrenes 2-gadīgā lauksaimniecības skola, dibināta 1927.gada 21.oktobrī, uzsāka savu darbību Bebrenes 6-gadīgās skolas telpās. Par pirmo skolas pārzini kļuva agronoms Jānis Zobs. Sākumā skolas uzturēšanu uzņemas Ilūkstes apriņķa valde, bet vēlāk skola pāriet valsts īpašumā un uzturēšanā. 1934.gadā skolu apmeklē 24 skolēni, 1937.gadā – 30, bet 1939.gada septembrī jaunuzceltajā Bebrenes lauksaimniecības vidusskolā mācības uzsāk jau 63 skolēni – topošie mājturības un...

Lasīt tālāk ››

watch Publicēšanas datums: ceturtdiena, 2020 gada 22. oktobris