Mail Space Facebook Instagram RSS

Bebrene (Bebrenes ciems) savu vārdu ieguvusi no Bebrupītes, kuras krastos tā atrodas. Gan senos laikos, gan vēl joprojām Bebrenes apkārtnē dzīvo daudz bebru. Pirmoreiz rakstos minēta 1562. gadā, bet ir liecības par to, ka Bebrenes apkārtne apdzīvota sākot ar akmens laikmetu.

Zirgu izjādes laukuma atklāšana

watch Publicēšanas datums: trešdiena, 2014 gada 22. oktobris

Jau vasaras vidū aiz Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas stadiona tika vestas smiltis un zāģu skaidas, braukāja mašīnas un neliels traktoriņš.

Šajā vietā 22. oktobrī Bebrenē atklāja zirgu izjādes laukumu. Tas tapa pateicoties biedrības “Jauniešu brīvdienu centrs” projektam piesaistot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Laukumu izveidoja Ilūkstes novada uzņēmējs, bijušais bebrenes Profesionālās vidusskolas audzēknis Andris Lepeško.

Kopējais projekta finansējums ir 8478 eiro, tai skaitā 90% ES atbalsts un 10% biedrības “Daugavpils un Ilūkstes novada partnerība “Kaimiņi” ” līdzfinansējums.

Dzestrais vējš un aukstais laiks neatturēja dalībniekus un skatītājus piedalīties zirgu treniņu laukuma atklāšanā. Savas prasmes sadarboties ar zirgu parādīja Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas audzēkņi un zirgi. Simona Jeluškina ar zirgu Jogurts, Sandra Vītoliņa ar zirgu Vikārs, Dins Ornicāns ar zirgu Čaika, Lība Apalīte ar zirgu Stella, Dārta Pilka ar zirgu Astra. Pašas jaunākās dalībnieces Alberta Zeltiņa un Monta Maslova rādīja voltižēšanas iemaņas uz zirga Zaiga, kuru kordoja Ingūna Kriņicka. Margitu Grūberti uz Pasaciņas vizināja Linda Kirovaine. Zirgu treneris Arvis Vaļuks ar zirgu Jogurts parādīja zirga vadību dažādās gaitās – soļos, rikšos un lēkšos. Noslēgumā dalībniekus un zirgus apbalvoja ar rozetēm un nelielām balvām. Interesenti varēja pavizināties zirga mugurā un iemēģināt jauno laukumu. Lai labi sokas treniņos un uz tikšanos nākamreiz!

img img img img
Novērtē ierakstu: